Dokumenti



UPUTE ZA SPRIJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH UASTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.



P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU ZLATOKOSA BOROVO



Provedbeni plan nastavka rada vrtića



Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021.-2022. za Vukovarsko-srijemsku županiju



FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2020



BILANCA



OBVEZE



Potvrda 12-2020



PR-RAS



P-VRIO



RAS-funkcijski



REFERENTNA STRANICA



ZLATOKOSA 12-2020



Financijski plan za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. - Ispr. – kopija



PLAN NABAVE 2021



Procedura naplate prihoda



Procedura stvaranja ugovornih obveza



Procedura blagajničkog poslovanja



Procedura zaprimanj i provjere računa te plaćanja po računima



PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI-VRTIĆ ZLATOKOSA



Registar ugovora za 2019.



20.-21. Godišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA BOROVO



2019.-2020. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA



2021.Plan klasifikacijskih oznaka



KURIKULUM 20.-21.



Godišnje Izvješće



Godišnje Izvješće - info



ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMISANJE



PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA



PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA



ZAHTIJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA - obrazac



STATUT ZLATOKOSA



ETIČKI KODEKS



Pravilnik o radu 2014.



PEDAGOŠKI STANDARD



ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA



ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU



Plan evakuacije - revidiran - 2021.