DokumentiOrganizacija rada 2023.-2024.

ORGANIZACIJA RADA U PEDAGOŠKOJ 2023./2024. GODINI

-Roditelji djecu mogu dovesti u vrtić od 6,00 h.

-Za djecu skupina u prizemlju “PČELICE” i “ BUBAMARE” doručak se organizira u sobama od 7,00 do 8,30 h te je tu dolazak najkasnije do 8,00 h.

-Za djecu skupine 5-6 g. “ CVJETIĆI” doručak se organizira u blagovaonici u 8,15 h te je to krajnji rok za dolazak.

-Za djecu predškolske skupine “ LEPTIRIĆI” doručak započinje u 7,45 h u blagovaonici, te je to krajnji rok za dolazak.

- Užina  u svakoj skupini sukladno potrebama djece od 9,30 h.

-Ručak za skupine u prizemlju je u 11,30 u sobama, djeca koja odlaze nakon ručka odlaze u 12,00 h. Moguće je i ranije u skladu sa potrebama djece.

-Ručak za djecu  predškolske skupine “ LEPTIRIĆI” je u blagovaonici u 11,45 h tako da djeca koja odlaze nakon ručka odlaze oko 12,15 h.

-Djeca skupine 5-6 g.“ CVJETIĆI” ručaju u blagovaonici u 12,15 h te djeca koja idu kući nakon ručka odlaze oko 12,45.

-Djeca skupina u prizemlju koja ostaju na popodnevnom odmoru mogu odlaziti kući od 14,15 kada ustaju nakon popodnevnog odmora te do 15,30 h.

-Djeca skupina na katu odlaze sukladno ugovorenoj dužini boravka sve do 15,30 h.

Roditelji se trebaju pridržavati slijedećih uputa:

- kada dovodi i odvodi dijete roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta dolazi do garderobe djeca se preobuvaju i peru ruke prije ulaska u sobu, dijete predaje odgojitelju.

- nakon 8,00 h ulazna vrata otvaraju se na poziv zvonom tijekom radnog vremena.

-Za sve informacije možete se obratiti na :

032 439542          095 4071371         djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr

HVALA NA RAZUMIJEVANJU I SURADNJI!

 


UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV SUKLADNO ZPPIIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINUDopuna Mjerila za naplatu i cijene usluga u DV ZLATOKOSA 2023.Mjerila za naplatu i cijenu usluga u DV ZLATOKOSAPotvrda o predanom Financijskom izvješću za 2022. godinuFinancijski izvještaj za 2022. godinuFinancijski izvještaj za 2022. godinu - referentna stranaFinancijski izvještaj za 2022. godinu- bilješkeIzvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.Plan nabave za 2023. godinuFinancijski plan DV ZLATOKOSA BOROVO za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025. OpisFinancijski plan DV ZLATOKOSA za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025.3. Izmjene i dopune proračuna DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. g.2. Izmjene i dopune proračuna za 2022. g.1. Izmjene i dopune proračuna DV ZLATOKOSA za 2022. g.Godisnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Djecjeg vrtica ZLATOKOSA Borovo za pedagošku 2022.-2023. godinuGodišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo za pedagošku 2021. -2022. godinuOrganizacija rada u 2022.-2023. g.Dokumentacija za upis-ZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVOZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVOFINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2021.REGISTAR UGOVORA ZA 2021.FINANCISJKO IZVJEŠĆE DV ZLATOKOSA BOROVO ZA 2021. G.Financijko izvješće DV ZLATOKOSA BOROVO za 2021. - PotvrdaPLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2022. GODINURADNO VRIJEME SA STRANKAMA2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DV ZLATOKOSA ZA 2021.Plan nabave za 2022.Financijski plan DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.Kurikulum DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuGodišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuDokumentacija za upis- Kucni redDokumentacija za upis- Brošura, Prvi dani u vrtićuDokumentacija za upis- UgovorDokumentacija za upis- SuglasnostDokumentacija za upis- Izjava, fotografijeDokumentacija za upis- Izjava, obrada podatakaDokumentacija za upis- Inicijalni upitnikDokumentacija za upis- ZahtjevIzvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2020.- 2021. godinu.UPUTE ZA SPRIJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH UASTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU ZLATOKOSA BOROVOFINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2020BILANCAOBVEZEPR-RASP-VRIORAS-funkcijskiREFERENTNA STRANICAZLATOKOSA 12-2020Financijski plan za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023.PLAN NABAVE 2021Procedura naplate prihodaProcedura stvaranja ugovornih obvezaProcedura blagajničkog poslovanjaProcedura zaprimanj i provjere računa te plaćanja po računimaPRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI-VRTIĆ ZLATOKOSARegistar ugovora za 2019.20.-21. Godišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA BOROVO2021.Plan klasifikacijskih oznakaKURIKULUM 20.-21.Godišnje IzvješćeGodišnje Izvješće - infoODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMISANJEPRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMAPRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMAZAHTIJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA - obrazacSTATUT Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVOETIČKI KODEKSPravilnik o radu 2014.PEDAGOŠKI STANDARDZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINAZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJUPlan evakuacije - revidiran - 2021.