POZIV NA UPIS

12.7.2017. 7:56:30

Upis djece u novu 2017- 2018 pedagošku godinu u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO, provoditi će se u toku 7. mjeseca  2017 g. i od 28.8.2017.
    Djeca se upisuju u redovite programe koji se razlikuju po dužini boravka djece u vrtiću  9,5 satni , 6,5 satni, 5,5 satni.

 

  Djeca se upisuju:

 A)   4 skupine u okviru redovitog programa:

   - 1-3 g. 

   - 3-5 g. 

   - 5 g.

   - predškolski uzrast - u okviru koje se provodi i obvezni program predškole.

B) 1 skupina kraći program predškole u trajanju 250 sati godišnje ( ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10,00 do 12,30 sati). Sva potrebna dokumentacija može se preuzeti u vrtiću ili na mrežnoj stranici. 

Preuzimanje dokumentacije i predaja zahtjeva moguće je svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati u prostoru vrtića na adresi N.Tesle bb Borovo. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel 032 439 542.


Potrebna dokumentacija:

1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list  (fotokopiju, bez obzira na datum)

2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ovjerena kod nadležnog pedijatra

3. Kopija osobne iskaznice jednog roditelja.