RADOVI NA ZGRADI VRTIĆA

6.11.2018. 9:34:59

U okviru Projekta - Poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama /dječjim vrtićima,  koji provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općina Borovo , radovi na vanjskom dijelu , odnosno na samoj zgradi su započeli. Postavlja se izolacija na zidove. Sa izmjenom prozora krenulo se od velike dvorane budući da se taj prostor ne koristi za boravak djece. U drugom djelu radovi će teći u skladu sa planom i dinamikom izvođenja radova.