DokumentiRegistar ugovora za 2023. godinuPravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave bagatelne vrijednostiFinacijski izvještaj DV ZLATOKOSA za 2023.- potvrdaFinancijski izvještaj DV ZLATOKOSA za 2023. - obrasciFinancijski izvještaj DV ZLATOKOSA za 2023.- referentna stranaFinancijski izvještaj DV ZLATOKOSA za 2023.- bilješkeIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.g.Izmjene i dopune proračuna za 2023.-3Plan nabave za 2024.Izmjene i dopune proračuna za 2023.- 2Financijski plan za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. -tabliceFinancijski plan za 2024. sa projekcijama za 2025.-2026.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA PEDAGOŠKU 2023.-2024. GODINUIzvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada DV ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2022.-2023. godinuOrganizacija rada 2023.-2024.UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV SUKLADNO ZPPIIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINUDopuna Mjerila za naplatu i cijene usluga u DV ZLATOKOSA 2023.Mjerila za naplatu i cijenu usluga u DV ZLATOKOSAPotvrda o predanom Financijskom izvješću za 2022. godinuFinancijski izvještaj za 2022. godinuFinancijski izvještaj za 2022. godinu - referentna stranaFinancijski izvještaj za 2022. godinu- bilješkeIzvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.Plan nabave za 2023. godinuFinancijski plan DV ZLATOKOSA BOROVO za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025. OpisFinancijski plan DV ZLATOKOSA za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025.3. Izmjene i dopune proračuna DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. g.2. Izmjene i dopune proračuna za 2022. g.1. Izmjene i dopune proračuna DV ZLATOKOSA za 2022. g.Godisnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Djecjeg vrtica ZLATOKOSA Borovo za pedagošku 2022.-2023. godinuGodišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo za pedagošku 2021. -2022. godinuOrganizacija rada u 2022.-2023. g.Dokumentacija za upis-ZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVOZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVOFINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2021.REGISTAR UGOVORA ZA 2021.FINANCISJKO IZVJEŠĆE DV ZLATOKOSA BOROVO ZA 2021. G.Financijko izvješće DV ZLATOKOSA BOROVO za 2021. - PotvrdaPLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2022. GODINURADNO VRIJEME SA STRANKAMA2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DV ZLATOKOSA ZA 2021.Plan nabave za 2022.Financijski plan DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.Kurikulum DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuGodišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuDokumentacija za upis- Kucni redDokumentacija za upis- Brošura, Prvi dani u vrtićuDokumentacija za upis- UgovorDokumentacija za upis- SuglasnostDokumentacija za upis- Izjava, fotografijeDokumentacija za upis- Izjava, obrada podatakaDokumentacija za upis- Inicijalni upitnikDokumentacija za upis- ZahtjevIzvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2020.- 2021. godinu.UPUTE ZA SPRIJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH UASTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU ZLATOKOSA BOROVOFINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2020BILANCAOBVEZEPR-RASP-VRIORAS-funkcijskiREFERENTNA STRANICAZLATOKOSA 12-2020Financijski plan za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023.PLAN NABAVE 2021Procedura naplate prihodaProcedura stvaranja ugovornih obvezaProcedura blagajničkog poslovanjaProcedura zaprimanj i provjere računa te plaćanja po računimaPRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI-VRTIĆ ZLATOKOSARegistar ugovora za 2019.20.-21. Godišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA BOROVO2021.Plan klasifikacijskih oznakaKURIKULUM 20.-21.Godišnje IzvješćeGodišnje Izvješće - infoODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMISANJEPRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMAPRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMAZAHTIJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA - obrazacSTATUT Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVOETIČKI KODEKSPravilnik o radu 2014.PEDAGOŠKI STANDARDZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINAZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJUPlan evakuacije - revidiran - 2021.