D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Opština Borovo. 1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.


Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.


Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn, 

- 6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
- 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-4 godina,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA:4- 5 godina,

- MJEŠOVITA SKUPINA- DJECA UZRASTA 5-7 godina- u okviru koje se realizira predškola u redovitom programu.


U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme .Novosti

Zlato za DV ZLATOKOSA na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom sadu

13.3.2023. 9:52:48

   Na 18. sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO po sedmi puta osvaja Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete odgojno-obrazovnih ustanova. Učestvovale su ustanove u regionu od predškolskih ustanova do fakulteta.    Izuzetno je velika čast osvojiti ovo priznanje no zahtjeva  i daljnji angažman i ustrajnost u viziji koja je postavljena u DV ZLATOKOSA a to je "Samo je najbolje dovoljno dobro za dijete".    ...


Povelja ZVO-a za DV ZALATOKOSA BOROVO

19.12.2022. 15:34:28

U okviru obilježavanja 25. godina od osnivanja Zajedničkog vijeća općina u subotu 17.12.2022. organizirana je jedna od manifestacija posvećena ovom događaju.   U prostoru Srpskog doma u Vukovaru tom prilikom otvorena je izložba skulptura beogradskih umjetnika a nakon otvaranja dodijeljena su i priznanja ZVO-a Povelja i Plaketa.    Ovogodišnji dobitnik Povelje  za izuzetan doprinos u razvoju obrazovanja na području djelovanja ZVO-a, dobio je Dječj...


Slikovnice i stručna literatura - donacija ZVO-a

19.12.2022. 15:20:29

 Zajedničko vijeće općina Vukovar 16.12.2022. okupilo je u svom prostoru predstavnike vrtića i osnovnih škola sa područja svog djelovanja. Povod okupljanja bio je dodjela slikovnica, stručne literature te lektire. Tom prilikom Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO, kao i ostalim vrtićima, donirane su slikovnice za djecu i stručna literatura za odgojitelje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Ovo je druga ovakva donacija u ovoj godini te pored kapitalnih investicija ...


PROGRAM POTICANJA BAVLJENJA AMATERSKIM SPORTOM

12.12.2022. 10:36:28

Predškolci DV ZLATOKOSA BOROVO bili su uključeni u Projekat " program poticanja bavljenja amaterskim spotom" u organizaciji  Nogometnog središta Vukovar. Od početka pedagoške godine pa sve do završnog turnira održanog 9.12.2022. u Vukovaru, sa djecom je svakog četvrtka radio nogometni trener. Djeca su učila početne taktike u nogometu i pripremala se za zajednički turnir svih učesnika. Na turniru su se posebno takmičile djevojčice posebno dječaci. Organizator je djeci osi...