D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Opština Borovo. 1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.


Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.


Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn, 

- 6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
- 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-4 godina,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA:4- 5 godina,

- MJEŠOVITA SKUPINA- DJECA UZRASTA 5-7 godina- u okviru koje se realizira predškola u redovitom programu.


U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme .Novosti

RUKSAK PUN KULTURE

8.11.2023. 12:52:39

Projekat Ministarstva kulture pod nazivom "Ruksak pun kulture" u ovo pedagoškoj godini realiziran je i u DV ZLATOKOSA BOROVO. Mališani dvije grupe " Leptirići" i " Cvjetići" bili su uključeni u aktivnosti u okviru navedenog projekta. 8.11. 2023. u goste su stigli članovi Ansambla Glazbene staze iz Udruge Moj svijet koji su djeci održali koncert pod nazivom "Karneval životinja". Svirali su flautu, klavir i violončelo. Za djecu je ovo novo iskustvo koje nisu imali priliku ...


SLIKOVNICE ZA DJECU- DONACIJA ZVO

19.10.2023. 13:53:05

Donacija slikovnica za djecu i stručne literature za odgojitelje stigla je iz Zajedničkog vijeća općina Vukovar. Ovo nije prva ovakva donacija zadnjih godina ZVO svim vrtićima koji realiziraju programe na srpskom jeziku donira slikovnice i stručnu literaturu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.Značajan broj naslova i knjiga stigao je i u DV ZLATOKOSA Borovo. Budući da su slikovnice i didakta potrošni materijal u vrtićima redovna nabavka istih je od velikog značaja. Posebno š...


DJEČJA OLIMPIJADA

19.10.2023. 12:39:41

 18.10.2023. održana je Dječja olimpijada u organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije. Olimpijada je namijenjena djeci predškolskog uzrasta koja pohađaju program na srpskom jeziku. Učestvovali su DV Vukovar 2, DV Markušica, DV Zlatokosa Borovo, Predškolska grupa pri OŠ Negoslavci i DV Liliput Trpinja koji su ove godine bili domaćini zajedno sa Općinom Trpinja. Ukupno 150 mališana i 50 odraslih u pratnji na stadionu u Trpinji takmičili su...


23. DJEČJA LIKOVNA RADIONICA

19.10.2023. 12:27:47

U okviru Dječjeg tjedna već 23. godine održava se i Dječja likovna radionica. Djeca zajedno sa umjetnicima iz Borova i bliže okoline, roditeljima i odgojiteljima stvaraju umjetnička djela u raznim tehnikama. Likovno izražavanje je nešto što djeca vole te je njihov interes velik posebno što su prisutni gosti umjetnici od kojih mogu vidjeti u konkretnom radu kako slika nastaje. Na svakoj do sada likovnoj radionici učestvovao je Mićun Nenezić iz Borova, učestvovali su i Slobodan...