D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Opština Borovo. 1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.


Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.


Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn, 

- 6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
- 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-4 godina,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA:4- 5 godina,

- MJEŠOVITA SKUPINA- DJECA UZRASTA 5-7 godina- u okviru koje se realizira predškola u redovitom programu.


U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme .Novosti

IZLET U BEOGRAD

25.9.2023. 14:29:57

    Predškolci DV ZLATOKOSA sa svojim drugarima iz ostalih vrtića sa Vukovarsko-srijemske županije koji pohađaju programe na srpskom jeziku 22.9.2023. putovali su u Beograd. Ovo putovanje inicirali su Konzul R. Srbije u Vukovaru Aleksandar Nakić, narodna poslanica R. Srbije Sanja Lakić i dožupan VSŽ Srđan Jeremić. Izlet je za djecu  besplatan budući da sve troškove boravka u Beogradu snose organizatori a prijevoz Osnivači vrtića.     Ukupno 120 m...


NOVA OPREMA NA DJEČJEM IGRALIŠTU

14.9.2023. 7:36:08

     Na dvorištu dječjeg vrtića ZLATOKOSA u toku ljeta napravljene su tri nadstrešnice koje djeci omogućavaju ugodniji boravak na otvorenom posebno u ljetnim danima te ih tako štiti od sunca za vrijeme igre u pješčaniku. Sredstva za izgradnju navedene zaštite osigurana su kroz projekat Ureda za demografiju na koji je aplicirao Osnivač vrtića Općina Borovo. Budući da odobreni iznos nije bio dovoljan Općina Borovo je izdvojila dodatna sredstva. Pored nadstre...


POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2023.-2024.

29.8.2023. 8:51:11

     DRAGI RODITELJI!    Nova pedagoška godina u DV ZLATOKOSA počinje 1. rujna 2023.  (petak).     Radujemo se ponovnom susretu!                                                "VRTIĆ KREĆE PUNO SREĆE, AVANTURA POČINJE"...


UPIS U PEDAGOŠKU 2023.-2024. GODINU

31.5.2023. 10:56:52

                                   UPIS DJECE U Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO u pedagošku 2023.-2024. godinu U SKLADU SA ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA TE UZ PREDHODNU SUGLASNOST OSNIVAČA OPĆINE BOROVO UPIS U PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU PROVODITI ĆE SE: - elektronski upisi od 15.do 23.6 2023. predaja zahtjeva putem aplikacije e-građanin osobno ili u vrtiću uz pomoć povje...