We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

PROGRAMI

1) U Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO provodi se redoviti program ranog i predškolskog odgoja za djecu uzrasta 1 godine do polaska u školu.
Program se provodi dvojezično. Na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu uz obaveznu realizaciju hrvatskog jezika u svakoj skupini od 2 sata dnevno.

Programi po duljini boravka i cijena usluga vrtića ( od 1.1.2023.):

1. 9,5 satni   -  70, 00 eura

2. 6,5 satni - 60,00 eura

 3. 5,5 satni program - 45,00 eura


2) Program predškole realizira se:

- u okviru redovitog programa  vrtića u  skupini djece predškolskog uzrasta, 

- kraći program predškole za djecu koja ne pohađaju redovite programe u trajanju 250 sati od 01.10.do 31.05.


3) U planu je realizacija Kraćeg programa učenja engleskog jezika za što je neophodna verifikacija Plana i programa iz nadležnog Ministarstva. Plan je u izradi.Tokom proteklih godina zajedno sa roditeljima osmišljena je zajednička strategija vrtića koja glasi

                        „Učenjem i igrom znanje se povezuje sa životom“.

        Zadatak vrtića ZLATOKOSA BOROVO je da baš ta misao bude vodilja u radu sa djecom, 

   međusobnim odnosima zaposlenih, Osnivača, vanjskih suradnika, Upravnog vijeća  i svih onih koji smatraju da je

           “Samo najbolje dovoljno dobro za dijete, što predstavlja misiju vrtića ZLATOKOSA