We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

Dokumenti - Programski dokumenti

  • Naslovna
  • Dokumenti - Programski dokumenti

Kurikulum DV ZLATOKOSA 2022.-2027.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA PEDAGOŠKU 2023.-2024. GODINUIzvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada DV ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2022.-2023. godinuOrganizacija rada 2023.-2024.Godisnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Djecjeg vrtica ZLATOKOSA Borovo za pedagošku 2022.-2023. godinuGodišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo za pedagošku 2021. -2022. godinuOrganizacija rada u 2022.-2023. g.Kurikulum DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuGodišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuIzvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2020.- 2021. godinu.20.-21. Godišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA BOROVOKURIKULUM 20.-21.Godišnje Izvješće