D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Općina Borovo. 1998. godine Općina Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima financirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.


Vrtić se financira sredstvima Osnivača Općine Borovo, uplatama roditelja te sredstvima MZO za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina i programe Predškole. U vrtiću se realiziraju redovni programi odgojno obrazovnog rada namijenjeni djeci uzrasta 1-7 godina.


Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- do 5,5 sati ( dva obroka)  – 45,00  eura

- do 6,5 sata ( tri obroka )  – 60,00 eura
-  do 9,5 sati ( tri obroka)   – 70,00 eura

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine prema uzrastu djece.

U pedagoškoj 2023.-2024. formirane su 4 skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3,5 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-5 godina,
- SKUPINA  DJECE UZRASTA: 5- 6 godina,

- SKUPINA DJECE PREDŠKOLSKOG  UZRASTA - u okviru koje se realizira Program predškole u redovitom programu.


U vrtiću radi 11 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme.Novosti

Novogodišnja predstava u Srpskom domu u Vukovaru

15.1.2024. 12:07:48

 Srpski dom u Vukovaru u saradnji sa Zajedničkim vijećem općina Vukovar organizirali su Novogodišnju predstavu za mališane svih vrtića sa područja svog djelovanja 12.1.2024.. Zanimljiva predstava prilagođena djeci privukla je djeci pažnju svo vrijeme. Poruka koju je Djeda Mraz djeci uputio je izuzetno prigodna za vrijeme u kojem djeca odrastaju. Zamolio ih je da se što više igraju sa prijateljima a što manje sa telefonom. Iz DV ZLATOKOSA predstavu je pratilo oko 50 ...


Novogodišnja svečanost

15.1.2024. 11:52:36

Svake godine u DV ZLATOKOSA održava se Novogodišnja svečanost  ove godine 29.12.2023. Mališani sa svojim vaspitačima pripremili su veseo program. Pjesmice, recitacije te ples uz poznate novogodišnje i zimske pjesmice svakodnevno pjevaju u vrtiću a sada su to prikazali publici, njihovim roditeljima i gostima. Ono što djecu posebno raduje je dolazak Djeda Mraza koji uvijek djeci donosi paketiće. Na kraju priredbe svako dijete dobije paketić, fotografiše se  sa Djeda M...


Još jedna donacija slikovnica za djecu od ZVO-a

19.12.2023. 9:31:45

    U toku 2023. Zajedničko vijeće općina Vukovar kupilo je značaj broj slikovnica za djecu i stručne literature za odgojitelje te doniralo vrtićima na području svog djelovanja koji realiziraju programe na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Krajem godine stigla je još jedna donacija slikovnica na srpskom jeziku za najmlađe polaznike vrtića za djecu 2-3 godine prilagođene baš njima. Budući da  su slikovnice potrošni materijal u vrtićima moraju se konstantno...


Opremu za vrtiće financira ZVO Vukovar

19.12.2023. 8:40:54

     22. studenog 2023.  potpisani su ugovori između Zajedničkog vijeća općina i Dječjeg vrtića Vukovar 2 u Vukovaru i Borovu naselju, Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo, Liliput Trpinja i Dječjeg vrtića Markušica. Svi navedeni vrtići prijavili su se za donaciju, a riječ je o kapitalnim sredstvima u iznosu od 35.700 eura. Svaki vrtić će dobiti postotni iznos u odnosu na broj djece koja ga pohađaju, a dobiveni iznos će se koristiti za kupnju sredstava koja će ...