We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In TouchBorovo

Dječji vrtić ZLATOKOSA

about

Samo je
najbolje
dovoljno
dobro
za dijete!

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Općina Borovo. 1998. godine Općina Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima financirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.

Vrtić se financira sredstvima Osnivača Općine Borovo, uplatama roditelja te sredstvima MZO za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina i programe Predškole. U vrtiću se realiziraju redovni programi odgojno obrazovnog rada namijenjeni djeci uzrasta 1-7 godina.

Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

U vrtiću radi 11 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme.

Programi

po dužini trajanja

Rad sa djecom raspoređen je u skupine prema uzrastu djece

U pedagoškoj 2023.-2024. formirane su 4 skupine

MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3,5 godine


MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-5 godina


SKUPINA DJECE UZRASTA: 5- 6 godina


SKUPINA DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA - u okviru koje se realizira Program predškole u redovitom programu.


Novosti

Ostanite u toku sa zbivanjima u našem Dječjem Vrtiću