We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

STRUČNI SKUP

10.5.2024. 13:15:13

Stručni skup na temu " Djeca s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima u dječjem vrtiću - od procjene do programa" predavačica Marijana Cmrečnjak Majstorić, održan je 9.5.2024. od 16,30 u prostoru DV ZLATOKOSA BOROVO. Prisustvovali su odgojitelji Dječjih vrtića "Liliput" "Markušica" i "ZLATOKOSA BOROVO". Prisutni su dobili informacije značajne za rad sa djecom s poteškoćama te su se upoznali sa procedurom pri upisu, izrade Individualnog plana za  dijete s poteškoćama. Svaki stručni skup je od izuzetnog značaja za odgojitelje budući da biti kompetentan odgojitelj znači konstantno usavršavanje.