We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

OSNOVNI PODACI

 Izgradnja Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO  započela je 1977. godine. Općina Borovo osigurala je lokaciju, potrebnu dokumentaciju te sredstva za redovan rad vrtića.
Vrtić su izgradili UNTAES uz posebni angažman gospode Jesus Barera i Seradanian. Opremu za dvorište osigurala je nevladina organizacija C.R.I.C. kompletan namještaj kupljen je od strane Konzulata USAID-a na čelu sa Gospođom Montgomeri.
Otvaranje nove zgrade vrtića bilo je 07.07.1998.Ovo je prvi vrtić otvoren u povijesti Borova.
Osnivač vrtića je Općina Borovo. Kapacitet vrtića je za 120 djece.
Rad u novom objektu započeo je u pedagoškoj 1998/1999 sa upisanih 78 djece u tri odgojne skupine.
Vrtić je registriran nakon reintegracije 23.08.1999. pod nazivom Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO.
-Pedagoška 1999/2000 započela u dvije odgojne skupine sa 43 djece.
-U 2000/2001 godini rad je nastavljen u dvije odgojne skupine sa 52 djece.
-Pedagoška godina 2001/2002 započela je sa 53 djece raspoređene u dvije skupine.
-U 2002/2003 godini upisano j 51 dijete rad se odvijao u dvije skupine.
-Pedagoška 2003/2004 započela je sa upisanih 55 djece i dvije skupine.
-U 2004/2005 godini upisalo se 56 djece u dvije skupine.
-2005/2006 pedagoška godina započela je sa 75 upisane djece u tri odgojne skupine.
-Pedagoška 2006/2007 ukazala je na povećanje broja djece upisane u vrtić njih 94 raspoređeno je u tri skupine.
-2007/2008 godine rad je nastavljen u tri skupine sa upisanih 96 djece. Budući da je broj upisane djece dostigao cifru od 113 formirana je i četvrta odgojna skupina.
-Pedagoška 2008/2009 nastavljena je sa četiri odgojne skupine i upisanih 100 djece na početku godine.
-2009/2010 godina započela je sa tri odgojne skupine i upisanih 85 djece.
U ovoj godini obilježen je prvi jubilej vrtića, 10 godina od osnivanja, svečanom akademijom.
-Godina 2010/2011 realizirana je sa upisanih 80 djece u tri skupine na početku godine.
U toku godine vrtić je uključen u program samovrednovanja  ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja koje provodi Centar za vanjsko vrednovanje. Na upitnike su odgovarali roditelji, zaposleni, članovi Upravnog vijeća. Rezultati su ukazali na dobre i slabije segmente na kojima  se radilo u narednom razdoblju. Vrednovano je devet kategorija, rezultati našeg vrtića uspoređeni su uzorkom dobivenim nakon analize svih uključenih vrtića na nivou države. Najveći broj bodova je 7,0.
Rezultati samovrednovanja:

        Kategorija:                                                     Uzorak:                                                  DV ZLATOKOSA:
 1. Strategija ustanove                                                6,1                                                            6,7
 2. Organizacijsko vođenje ustanove                             6,1                                                            6,5
 3. Kultura ustanove                                                    5,9                                                            6,4
 4. Prostorno-materijalni i tehnički uvjeti                        5,6                                                            6,4
 5. Zdravstveno-higijenski uvjeti rada i sigurnost             6,0                                                            6,7
 6. Kurikulum i odgojno-obrazovni proces                       6,0                                                            6,6
 7. Ljudski resursi                                                        6,3                                                            6,7
 8. Suradnja s užom i širom društvenom zajednicom       6,0                                                             6,6
 9. Proces praćenja i vrednovanja                                  6,3                                                            6,7 

-2011/2012 pedagoška godina započela je sa 81 dijete i tri skupine.
Budući da veoma mali broj roditelja djece koja pohađaju vrtić  zaposlena, ne postoji potreba za zbrinjavanjem dok su roditelji na poslu. Dio roditelja se bave poljoprivredom. Sve ovo dovodi do toga da se u zimskim mjesecima značajno smanji broj djece koja pohađaju vrtić. Ovakva situacija otežava planiranje broj zaposlenih odgojitelja i broj skupina.
-U 2012/2013 godini upisano je 82 djece u tri skupine.
-Pedagoška 2013/2014 godina započela je sa tri skupine i 81 djetetom.
-Pedagoška 2014/2015 započela je sa tri skupine u redovnom programu i jednom skupinom u kraćem programu predškole koji je od ove godine obavezan. Ukupan broj djece na početku godine bio je 106 djece.
U toku godine započeli su radovi na uređenju dvorišta vrtića. Osnivač Općina Borovo kroz projekte i sa svojim sredstvima stavlja gumene podloge ispod postojećih sprava te postavlja novu veliku multifunkcionalnu spravu. Ovime je boravak djece na dvorištu znatno sigurniji te upotpunjen novim sadržajima. 
-2015/2016 pedagoška godina započinje sa četiri skupine u redovitom programu i jednom skupinom u kraćem programu predškole. Broj djece na početku devetog mjeseca je 114 djece da bi na kraju godine broj bio 120 djece.
-Pedagoška 2016/2017 godina započela je sa 4 skupine u redovitom programu  koje pohađa 100 djece i jednom skupinom kraćeg programa predškole sa 12 djece. U ovoj godini vrtić je dobio Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete rada predškolskih ustanova na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu.
-U pedagoškoj 2017/2018 godini upisano je 85 djece u redovitom programu te 5 djece u kraćem programu predškole, raspoređenih u 4 skupine. 
Pedagoška godina između ostalog biti će i specifična zbog početka radova na obnovi kompletne zgrade vrtića. Općina Borovo kroz projekte i svojim sredstvima započinje energetsku obnovu vrtića. Postavljan a je izolacija na vanjskom dijelu te nova fasada. Unutarnji dio vrtića je kompletno renoviran, postavljena je nova rasvjeta, novi podovi, sanitarija,  stolarija, obojani zidovi. Grijanje je prilagođeno kako bi se koristio pelet. 
Općina Borovo je svojim sredstvima financirala uređenje parkinga ispred zgrade vrtića te su tako kamenčići zamijenjeni asfaltom.
U ovoj godini vrtić je dobio drugu Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete rada predškolskih ustanova na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu.
-2018/2019 pedagoška godina započela je sa 4 skupine u kojima je raspoređeno 87 djece u redovitom programu i 4 djece kraćeg programa predškole koja su uključena u predškolu sa djecom iz redovitog programa tri puta tjedno po 2,5 sata od 1.10.2018. do 31.5 2019.
Broj djece u skupinama varira tijekom godine. 
Radovi na zgradi trajali su i u ovoj godini, vrtić nije prestajao sa radom. Periodično je za  pojedine skupine rad bio obustavljen za vrijeme unutarnjih radova. Radovi su završili tijekom ljeta te je tako vrtić dobio novi izgled kao i znatno bolje uvjete za boravak djece u vrtiću. Čime se kategorija iz procesa samovrednovanja, Prostorni i materijalni i tehnički uvjeti, znatno unaprijedila.
U ovoj godini vrtić je dobio treću Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete rada predškolskih ustanova na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu.
-U pedagoškoj  2019/2020 godini formirane su 4 skupine upisano je na samom početku godine 94 djece. 
Ovo je jubilarna godina za vrtić, 20 godina od osnivanja, te je početkom godine realizirano više aktivnosti posvećenih jubileju. Predstava za djecu, radionica za roditelje, stručni skup za odgojitelje, izložba dječjih radova u Pedagoškom muzeju u Beogradu te završna svečana akademija na kojoj je prikazana retrospektiva svih 20 godina.
Tijekom godine rad u vrtiću bio je obustavljen od 16.3.-18.5.2020.  zbog proglašene epidemije uslijed bolesti COVID-19. u nastavku rad se odvijao sukladno uputama i preporukama MZO i HZJZ.
U ovoj godini vrtić je dobio četvrtu Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete rada predškolskih ustanova na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu.
- Pedagoška 2020/2021 godina organizirana je 4 skupine sa 90 djece na samom početku, sukladno epidemiološkim mjerama te uputama MZO i HZJZ.
Na početku pedagoške godine Osnivač Općina Borovo započinje sa postavljanjem nove ograde oko dvorišta vrtića i krova na dvorani. Sredstva su osigurana kroz projekte i sredstvima Općine. 
U ovoj godini vrtić je dobio petu Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete rada predškolskih ustanova na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu.
Pored ove nagrade vrtić je dobio i Povelju Vukovarsko srijemske županije za poseban doprinos u području odgoja i obrazovanja.
- U pedagoškoj 2021/2022 godini upisano je 97 djece raspoređenih u 5 odgojno- obrazovnih skupina te je formiranjem pete skupine broj djece prilagođen pedagoškom standardu kao i epidemiološkim mjerama i preporukama.
Kroz projekte ZVO-a osigurana su sredstva za kupovinu garderobnih ormarića te je tako svako dijete imalo svoj prostor za odlaganje odjeće.
U toku godine Osnivač Općina Borovo kroz projekte i svojim sredstvima započinje uređenje i unutrašnjeg dijela dvorane. Budući da se dvorana koristi i za druge institucije u Borovu  nije se mogla koristiti za boravak djece vrtića. Ovim radovima dvorana je podijeljena na dva djela. Jedan dio je namijenjen samo djeci vrtića te je tako u funkciji za svakodnevno korištenje. Za ovu namjenu kupljena je i kompletna oprema i sprave za dvoranu. Postavljeno je podno grijanje i ventilacija tako da je boravak u dvorani u potpunosti u skladu sa potrebama djece.
Ovim i dosadašnjim radovima zadnjih nekoliko godina uvjeti za  rad i boravak djece u vrtiću znatno je poboljšan i unaprijeđen.
U ovoj godini vrtić je dobio šestu Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete rada predškolskih ustanova na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu.
Vrtić je dobio i Povelju Zajedničko vijeća općina za poseban doprinos u području obrazovanja.
- Početkom pedagoške 2022/2023 godine ukinute su epidemiološke mjere što je znatno olakšalo organizaciju rada te realizaciju aktivnosti te uključivanje roditelja i vanjskih suradnika u rad sa djecom. Upisano je 83 djece raspoređenih u 5 skupina. Zaposleni su odgojitelji na određeno vrijeme. Zadnjih godina vidljiv je nedostatak odgojitelja na tržištu rada te je nužno zaposliti i odgojitelje kao nestručno zastupljene.
U ovoj godini vrtić je dobio sedmu Veliku zlatnu medalju u ocjenjivanju kvalitete rada predškolskih ustanova na Sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu.
- 2023/2024 pedagoška godina započinje sa 84 upisane djece  raspoređenih u 4 skupine. I u ovoj godini zaposlen je jedan odgojitelj na određeno vrijeme i to nestručno zastupljen. U vrtiću je zaposleno na neodređeno vrijeme 7 odgojitelja i 1 na određeno vrijeme, te ravnateljica, kuharica, spremačica i domar.
Početkom godine kroz projekte ZVO-a kupljen je namještaj za sobe dnevnog boravka na katu budući da je tu bio namještaj od osnivanja vrtića. Namještaj je prilagođen uzrastu djece te potrebama svake skupine što znatno doprinosi poboljšanju okruženja u kome djeca borave.