JOŠ JEDNA VELIKA ZLATNA MEDALJA ZA VRTIĆ ZLATOKOSA BOROVO

11.3.2022. 13:16:30

 Na 17. Međunarodnom sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu 10. 3.2022. dodijeljena su priznanja u ocjenjivanju kvalitete odgojno obrazovnih ustanova. Učestvovale su ustanove od vrtića do fakulteta kako iz Srbije tako i iz šireg regijona. 
Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO  ovom prilikom dobio je Veliku zlatnu medalju, ovo je šesta medalja koju vrtić osvaja na Putokazima. 
 Svaka nagrada je poticaj za daljnji rad i napredovanje pa tako i ova. U njoj su utkani zajednički rad i trud svih zaposlenih, roditelja, Osnivača, Upravnog vijeća kao i svakog suradnika koji dođe u naš vrtić i na taj način doprinese radu. Sigurno da je najveća zahvalnost našoj dječici koja svaki dna provode u našem vrtiću i zbog njih ovaj vrtić i postoji. I ova medalja je zajednička kao i sve do sada, te vas sve pozivam da i dalje nastavimo kao i do sada da sa puno truda i zalaganja omogućimo našoj djeci veselo i radosno djetinjstvo.

Ravnateljica vrtića Radmila Latas.