NOVE SLIKOVNICE ZA DJECU VRTIĆA

22.12.2021. 9:47:30

  U okviru projekta Odbora za obrazovanje ZVO-a Vukovar, koji se realizira u suradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova R.Srbije, Kancelarija za dijasporu i srbe u regionu, osigurana su sredstva za kupovinu slikovnica za djecu i stručne literature za odgojitelje. Predsjednica odbora Milica Stojanović i Predsjednik ZVO-a Dejan Drakulić uručili su slikovnice za sve vrtiće Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije koji realiziraju programe na srpskom jeziku. Tako su vrtići Vukovar 2, Liliput ( Trpinja, Bobota, Bršadin), Zlatokosa Borovo, Vrtić iz Markušice, Mali princ Bijelo Brdo i Dalj te OŠ Negoslavci dobili donaciju. Značajna količina slikovnica i stručne literature omogućiti će mališanima navedenih ustanova da uživaju u zanimljivim pričama na materinjem jeziku. Uz iskrene zahvale inicijatorima direktori navedenih institucija izrazili su svoje zadovoljstvo i želju da se ovakvi projekti nastave i u buduće.