OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE- POSEBAN REŽIM RADA

13.3.2020. 15:30:55

  REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

BOROVO

 

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

Tel. i Fax: 032/439-542

djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr

 

KLASA: 601-01/20-01/1

URBROJ: 2196/04-JT-1-01-20-

Borovo, 13.3.2020.

 

 

             OBAVJEŠTENJE

 

Poštovani roditelji,

U skladu sa obavještenjem premijera Republike Hrvatske, g. Andreja Plenkovića i zaključcima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

( od 13. ožujka 2020.) kao i obavještenja načelnika Općine Borovo,

OBAVJEŠTAVAMO vas o “ posebnom režimu rada vrtića”  

u periodu od 16. do 27. ožujka 2020.

U tom smislu, preporučuje se roditeljima da ukoliko mogu zbrinuti djecu na drugi odgovarajući način, djecu ne dovode u vrtić, a roditelji koji nemaju drugog izbora niti druge mogućnosti djecu mogu dovesti u vrtić u redovito vrijeme.

 

 

S poštovanjem,                RAVNATELJICA:

                                           Radmila Latas