OPĆINA BOROVO DONIRALA VRTIĆU PAMETNI MJERAČ TEMPERATURE

29.4.2021. 9:44:57

 Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO nedavno je od Osnivača Općine Borovo dobio Pametni mjerač temperature. Ovaj mjerač, beskontaktno i u potpunosti automatizirano mjeri temperaturu. U vrijeme epidemije kada je izražena potreba za dodatnom brigom za zdravljem kako djece tako i zaposlenih, ovim mjeračem olakšati će se praćenje eventualnih simptoma bolesti. Budući da je povišena temperatura prvi pokazatelj većine bolesti u vrtiću se upravo mjerenje temperature najčešće provodi. Tako da će mjerač biti svakodnevno u funkciji.
 Budući da je vrtić do sada već opremljen i beskontaktnim dozatorima za dezinfekcijska sredstva te dezbarijerama kao i pročišćivačima i ovlaživačima prostora koji su također donacija, može se reći da se maksimalno brine o epidemiološkim mjerama i prevenciji. Očuvanje zdravlja uvijek je na prvom mjestu no u vrijeme epidemije potreban je i dodatni oprez. 

   Pametni mjerač uručio je načelnik Općine Borovo, Zoran Baćanović na sjednici Upravnog vijeća vrtića u prisustvu članova vijeća. Ovaj poklon, za vrtić je izuzetno vrijedan, te stoga zahvaljujemo Osnivaču na donaciji i želji da se osiguraju bolji uvjeti za djecu i zaposlene u DV ZLATOKOSA.

Ravnateljica vrtića, Radmila Latas.