RAD DJEČJEG VRTIĆA ZLATOKOSA POTPOMOGNUT SREDSTVIMA UREDA ZA DEMOGRAFIJU

16.9.2021. 10:52:49

   Osnivač DV ZLATOKOSA, Općina Borovo, aplicirala je na natječaje koje objavljuje Središnji državni ured za demografiju i mlade, te su tako odobrena sredstva za poboljšanje uvjeta u predškolskim ustanovama. Na taj način je rad DV ZLATOKOSA financijski potpomognut od navedenog državnog ureda. Sigurno da svaka financijska podrška je značajna za rad predškolskih ustanova kojima se osigurava da djeca  u vrtićima imaju što bolje uvjete za rast i razvoj.

   Sve informacije o projektu mogu se pogledati na linku  
    Vidljivost projekta na linku https://www.dropbox.com/t/t0ssmUwvncjaNW6m 
                                          javascript:nicTemp();