STRUČNO PUTOVANJE VASPITAČA

2.11.2019. 15:33:43

   Stručno putovanje vaspitača iz vrtića koji realiziraju programe na srpskom jeziku realizirano je 26.10.2019. u saradnji sa Odborom za obrazovanje ZVO-a Vukovar koji je finansirao prevoz za ovo putovanje. Program ovog obilka stručnog uasvršavanja sadržavao je sledeće;
TEMA:

1.   „ Praćenje i upoznavanje sa novim trendovima u vaspitno-obrazovnom radu, stručnom literarurom i didaktom na maternjem jeziku”.

2. Značajne ličnosti srpske književnosti.

 PROGRAM:

- Obilazak Muzeja Vuka i Dositeja u Beogeadu,

- Prijem  Zavoda za udžbenike R.Srbije na Sajmu knjiga u Beogradu (hala 1)- predstavljanje literature i didakte za decu i vaspitače

- Obilazak Sajma knjiga i didakte u Beogradu.

 Učestvovali su vaspitači iz vrtića; -  Vukovar 2 iz Vukovara, - Zlatokosa iz Borova, – Mali princ iz Dalja i Bijelog Brda, te OŠ Negoslavci , predškolaka grupa. Ukupno oko 30 vaspitača. Zavod za udžbenike iz Beograda na samom sajmu upriličio je prijem i prezentaciju za prisutne vaspitače. Gospođa Slobodanka Ružičić organizirala je konferencijsku salu u kojoj je za vaspitače pripremljeno posluženje . Jedna od učesnica na prezentaciji nove stručne literature za vaspitače i decu bila je i direktorka vrtića 11. april iz Beograda, Mirjana Sekulić koja je predstavila didaktičko sredstvo “ Razigrani šah” sa Priručnikom za rad sa decom predškolskog uzrasta. Izuzetno primenjiv materijal , deci prihvatljiv i edukativan. Vaspitačica Aleksandra Pejčić predstavila je radne listiće za predškolce “ Sveznalica” koji su vaspitačima posebno zanimljivi . Sva didakta je na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Tom prilikom sa direktorkom vrtića 11.april iz Beograda razgovarano je o učestvovanju vaspitača na stručnim skupovima u R.Srbiji. Ona je preuzela na sebe obavezu da se raspita na koji način da relaiziramo tako nešto, te izrazila dobru volju za nastavak saradnje sa  vrtićima. Pored prezentacije domaćini su za sve ustanove pripremili i poklone tako da su u svoje vrtiće poneli i primerke didakte sa kojom su se upoznali. Nakon prezentacije vaspitači su posetili i štand Zavoda za udžbenike gde su imali mogućnost pogledati sve naslove koji se štampaju u Zavodu. Pored ovo štanda za vaspitači su posetili i druge izdavače kojima je prioritet u izdavaštvu baš literatura za predškolce i vrtiće, kao što su “ Kreativni centar” , “ Pčelica “ , “ Educa “ i dr. Vaspitači su imali mogućnost i učlanjanja u Klub prosvetnih radnika Zavoda za udžbenike čime ostvaraju i određene povlastice kod kupovine njihovih izdanja.

Pored toga što su vapsitači imali mogućnost dobiti ove značajne informacije, ovakav način saradanje je izuzetno značajan za sve ustanove koje realiziraju programe na srpskom jeziku i zbog činjenice da je ovo jedina aktivnost u kojoj se sastanu vaspitači navedenih ustanova. Ono što bi sigurno bilo značajno jeste da se prisustvovanje stručnim skupovima u R.Srbiji podigne na institucionalnu razinu i uđe u kalendar stručnog usavršavanja vaspitača.