UPIS DJECE U DV ZLATOKOSA BOROVO U PEDAGOŠKU 2019-2020 GODINU

5.6.2019. 9:00:57

  UPIS DECE U Dečji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

 

U SKLADU SA ODLUKOM UPRAVNOG VEĆA DV ZLATOKOSA TE UZ PREDHODNU SAGLASNOST OSNIVAČA UPIS U NOVU PEDAGOŠKU 2019/2020 GODINU PROVODITI ĆE SE U TOKU ŠESTOG I  SEDMOG MESECA 2019. TE OD 27.8.2019.

 

UPIS SE PROVODI ZA DECU UZRASTA OD 1-7 GODINA U 4 MEŠOVITE GRUPE U REDOVITOM PROGRAMU I TO:

1) DECA UZRASTA 1-3 G.

2) DECA UZRASTA 3-4 G.

3) DECA UZRASTA 4-5 G.

4) DECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA ( u okviru koje se provodi Program predškole)

ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA KOJA BUDU UKLJUČENA U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE ( 2,5 sata tri puta nedeljno - od 1.10.2019.) U SKLADU SA BROJEM UPISANE DECE ORGANIZIRATI ĆE SE RAD.

 

PROGRAMI SU RASPOREĐENI PO DUŽINI BORAVKA I TO:

1) 5,5 ČASOVNI PROGRAM .

2) 6,5 ČASOVNI PROGRAM.

3) 9,5 ČASOVNI PROGRAM.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

1) IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH - RODNI LIST

2) POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DETETA PRE UPISA U DEČJI VRTIĆ ( OVERENA KOD NADLEŽNOG PEDIJATRA )

3) KOPIJA LIČNE KARTE JEDNOG RODITELJA

4) ZAHTEV ZA UPIS SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM ( KOJA SE MOŽE DOBITI U VRTIĆU ILI PREUZETI NA STRANICAMA VRTIĆA).

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE I PREDAJA ZAHTEVA MOGUĆA JE SVAKOG RADNOG DANA

OD 7,00 DO 15,00 U PROSTORU VRTIĆA NA ADRESI  N. TESLE BB, BOROVO.

DODATNE INFORMACIJE  MOGU SE DOBITI NA TELEFON   032/439542  -  095 /4071371