OBAVJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

BOROVO

 

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

Tel. i Fax: 032/439-542

e-mail.djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr

KLASA: 112-02/21-03/1

URBROJ: 2196/04-JT-1-01-21-01

Borovo, 24.5.2021.

 

.

 

 

                    Temelejm objavljenog natječaja;

KLASA: 112-02/19-02/1, URBROJ: 2196/04-JT-1-03-21-01,

objavljenih  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a i DV ZLATOKOSA BOROVO od 5.5.2021. do 12.5.2021. a sukladno Odluci Upravnog vijeća od  27.4.2021.  daje se

 

                                                      O B A V I J E S T

 

                                         kandidatima sudionicima natječaja

 

 

 

 

I Zasniva se radni odnos za radno mijesto ODGOJITELJ/ICA,   2 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme , od 1.7.2021.  sa  SVETLANOM NENIĆ I BILJANOM VLAKETIĆ.

 

 

 

Dostaviti:

- Svetlani Nenić,

- Biljani Vlaketić,

- Ivani Majstorović.

 

 

 RAVNATELJICA:

                                                                  Radmila Latas