SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, Borovo, Nikole Tesle bb , ravnateljica dana  23.5.2018. donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 

I.

 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO imenuje se radni Igor Mijatović zaposlen na radnom mjestu odgojitelja u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO.

 

II.

 

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, radnik Igor Mijatović obavljati će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

III.

 

Radnik Igor Mijatović dužan je čuvati povjerljivost  svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njegovog prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

IV.

 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO će obavijestiti Agenciju o zaštiti osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke.

 

V.

 

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podatka iz toč. I. ove Odluke Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO će učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama.

 

VI.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 601-01/18-01/1

URBROJ:2195/04-JT-1-01-18- 46

Borovo, 23.5.2018.


SLUŽBENI KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA:


Ime i prezime : IGOR MIJATOVIĆ

Kontakt telefon : 032 439542

              Fax: 032 439542

             Mejl : djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr