UPISI

Upis djece u novu 2017- 2018 pedagošku godinu u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO, provoditi će se u toku 7. mjeseca  2017 g. i od 28.8.2017.No kako su potrebe roditelja različite djeca se upisuju gotovo cijele pedagoške godine ( do kraja 4.mjeseca)  ako ima mjesta u skupinama.
 Djeca se upisuju u redovite programe koji se razlikuju po dužini boravka djece u vrtiću  9,5 satni , 6,5 satni, 5,5 satni. Vrtić je za djecu otvoren od 6,00 do 15,30 sati.
 Cijena usluge je sukladna dužini boravka: 9,5 satni  = 380,00 kn, 
                                                             6,5 satni  = 350,00 kn,
                                                             5,5 satni = 250,00 kn.
 Sukladno Mjerilima za upis i Mjerilima za naplatu usluga koje donosi Osnivač, navedene cijene plaćaju roditelji u slučajevima kada jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Borovo. U ostalim slučajevima roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu.
 Kraći program predškole sa početkom od 1.10. 2017. u trajanju od 250 sati godišnje ( ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10,00 do 12,30 sati) je besplatan.
  Djeca se upisuju:
 A)   4 skupine u okviru redovitog programa:
   - 1-3 g. 
   - 3-5 g. 
   - 5 g.
   - predškolski uzrast - u okviru koje se provodi i obvezni program predškole.
B) 1 skupina kraći program predškole u trajanju 250 sati godišnje ( ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10,00 do 12,30 sati).

Odluka o Planu upisa u pedagošku 2017./2018. donesena je na 26. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, održanoj 26.6.2017.
Upis će trajati u toku 7. mjeseca 2017. i  od 28.8.2017. godine . Sva potrebna dokumentacija može se preuzeti u vrtiću ili na ovoj stranici. 
Preuzimanje dokumentacije i predaja zahtjeva moguće je svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati u prostoru vrtića na adresi N.Tesle bb Borovo. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel 032 439 542.

Potrebna dokumentacija:

1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list  (fotokopiju, bez obzira na datum)

2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ovjerena kod nadležnog pedijatra

3. Kopija osobne iskaznice jednog roditelja

4. Dokumenti za preuzimanje: 
    - Inicijalni razgovor (MS Word dokument)
    - Inicijalni upitnik (MS Word dokument)
    - Opservacijski ugovor (MS Word dokument)
    - Ugovor za upis 
(MS Word dokument)
    - Upitnik (MS Word dokument)
    - Prvi dani u vrtiću (MS Word dokument)
    - Prijava za upis (MS Word dokument)