UPISI

   Upis djece u novu  2020.-2021 pedagoška godina u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO, održat će se tijekom mjeseca srpnja 2020. i  od 25. kolovoza 2020. godine. Sukladno Pravilniku o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO (članak 10. stavak 5.)   Upis djece u Dječji vrtić moguć je tijekom godine u skladu s potrebama roditelja i raspoloživim kapacitetima vrtića.  
 
   Djeca se upisuju u redovne programe koji se razlikuju u duljini boravka djece u vrtiću 9,5 sati, 6,5 sati, 5,5 sati. 
   Vrtić je otvoren za djecu od 6.00 do 15.30.
   Cijena usluge je u skladu s duljinom boravka: 9,5 sati = 380,00 kn, 
                                                                                 6,5 sati = 350,00 kuna,
                                                                                 5,5 sati = 250,00 kuna.
   U skladu s Kriterijima za upis i Kriterijima za naplatu usluga koje je osnovao Osnivač, ove cijene plaćaju roditelji u slučajevima kada jedan roditelj ima prebivalište u Općini Borovo. U ostalim slučajevima roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu.
   Program predškole  realizira se u okviru redovnog programa. 
Za djecu koja nisu uključena u redovne programe realizira se kraći Program predškole (tri puta tjedno u trajanju od 2,5 sata) ako postoji dovoljan broj djece za posebnu skupinu. U slučaju manjeg broja djece,  uključuju se u redoviti program.
  Djeca se upisuju u:
 A) 4 skupine u sklopu redovnog programa:
   - 1-3 g. 
   - 3-4,5 g. 
   - 4,5-5,5 g.
   - predškolska dob - redovni program unutar kojeg se provodi obvezni Program predškole.


   Odluka o  Planu upisa u pedagošku 2020./2021. godine, usvojena je na 23. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića   ZLATOKOSA BOROVO, održanoj 23.6.2020. uz prethodnu  suglasnost Osnivača Općine Borovo, donesenu  na sjednici   Općinskog   vijeća od 16.7.2020.
   Sva potrebna dokumentacija može se preuzeti u vrtiću ili na ovoj stranici. 
   Preuzimanje dokumentacije i podnošenje prijava moguće je svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati u vrtiću na adresi       N.Tesle bb, Borovo. 
    Prijave je moguće poslati i poštom na adresu vrtića, kao i na mjel  vrtića   djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr  
    ( popunjene i skenirane dokumente).

  Dodatne informacije možete dobiti na tel 032 439 542 - 0954071371.

 
 Potrebna dokumentacija:

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Potvrda o obavljenom sustavnom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić (ovjereno od nadležnog pedijatra)

3. Kopija osobne iskaznice roditelja4. Dokumenti za preuzimanje: 
    - 
Izjava - Suglasnost - Fotografije  (MS Word dokument)

    -  Početni upitnik  (MS Word dokument)
    - 
IZJAVA - KONSENT - OBRADA PODATAKA (MS Word dokument)

    -  PRVI DANI U VRTU  (dokument MS Word)

    -  Pristanak (MS Word dokument) 

    -  Ugovor  (MS Word dokument)

    -  ZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO  (MS Word dokument)

    - PRAVILA KUĆE ĆIR.  (MS Word dokument)
    -  POČETNI UPITNIK - KRATAK PROGRAM PREDŠKOLE  (dokument MS Word)

    -  Ugovor - KRATAK PROGRAM PREDŠKOLE  (MS Word dokument)

    -  ZAHTJEV - KRATAK PROGRAM PREDŠKOLE  (MS Word dokument)