UPISI

   
 UPISI U PEDGOŠKU 2021.-2022. GODINU REALIZIRANI SU   U TOKU 6. MJESECA I OD 27.8.2021. GODINE.
UPIS JE MOGUĆ I U TOKU GODINE SUKLADNO RASPOLOŽIVIM MJESTIMA U POJEDINIM SKUPINAMA.

  DOKUMENTACIJU JE MOGUĆE PREUZETI U VRTIĆU OD 7,00 DO 15,00  SATI  ILI NA STRANICI VRTIĆA U DOKUMENTIMA.