UPISI

   

UPIS DJECE U Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO u pedagošku 2021.-2022. godinu.

 

U SKLADU S ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO TE UZ PREDHODNU SUGLASNOST OSNIVAČA, UPIS U NOVU PEDAGOŠKU 2021./2022. PROVODITI ĆE SE TIJEKOM ŠESTOG MJESECA 2021. I OD 27.8.2021.

 

UPIS SE PROVODI  ZA DJECU OD 1 - 6 G. U 4 MJEŠOVITE SKUPINE U REDOVNOM PROGRAMU:

1)  DJECA U DOBI 1-3

2)  DJECA U DOBI 3-4,5 G.

3)  DJECA U DOBI 4,5-5,5 G.

4)  DJECA PREDŠKOLSKE DOBI (u okviru koje se provodi Program  predškole)

 

PROGRAMI SU RASPOREĐENI PO  DUŽINI BORAVKA:

1) 5,5 SATNI PROGRAM.

2) 6,5 SATNI PROGRAM.

3) 9,5 SATNI PROGRAM.

 

  DOKUMENTACIJA  POTREBNA ZA UPIS:

1)  IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH- RODNI LIST

2)  POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA PRIJE UPISA U DEČJI VRTIĆ

 ( OD NADLEŽNOG PEDIJATRA )

3)  KOPIJA OSOBNE KARTICE JEDNOG RODITELJA

4)  ZAHTJEV ZA UPIS SA POPRATNOM DOKUMENTACIJOM (KOJU SE MOŽE DOBITI U VRTIĆU ILI PREUZETI NA WEB STRANICI VRTIĆA).

 

 

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE I PODNOŠENJE ZAHTJEVA MOGUĆE JE  SVAKOG RADNOG DANA

OD 7,00 DO 15,00 U VRTIĆU U N. TESLE BB, BOROVO.

DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON 032/439542 ILI 095/4071371.

 

 

 REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

BOROVO

 

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

Tel. i Fax: 032/439-542

e-mail.djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr

KLASA:601-05/21-01/30

URBROJ:2196/04-JT-1-03-21-03

Borovo, 27.4.2021.

                                            

Na temelju čanka  20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju 

obrazovanju (NN10/97 i 107/07i 94/13 ),članka  44.  stavak 2. Statuta i članka 3. Pravilnika

o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  ZLATOKOSA BOROVO, Upravno vijeće dana 27.4.2021. donosi

 

PLAN
 UPISA DJECE U DV ZLATOKOSA BOROVO

ZA  PEDAGOŠKU 2021. / 2022. GODINU                                                                    Članak 1.
        Ovim planom utvrđuje se način i organizacija upisa za  pedagošku 2021./2022. godinu.

                                                                    

                                                                    Članak 2.

U pedagošku 2021./2022. godinu u  Dječji  vrtić ZLATOKOSA BOROVO (dalje u tekstu: Dječji vrtić) biti će  upisana djece sukladno  Odluci osnivača i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10).

 

                                                                   Članak 3.

Upisi u  pedagošku  2021./2022. godinu ostvarivati će se tijekom 6. mjeseca  2021. godine, te od 27. 8. 2021.

Upisi mogu trajati i tijekom godine sukladno potrebama roditelja i slobodnim kapacitetima vrtića.

Zahtjevi se zaprimaju od 7,00 do 15,00 svakog radnog dana.

 

 

 

 


                                                                     Članak 4.

Dječji vrtić prije upisa  daje  obavijest - javnu objavu upisa djece.  

Javna objava upisa  - obavijest  Dječji vrtić objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, na lokalnoj radio stanici te putem pisanih plakata.

           Uz ispunjen obrazac zahtjeva za upis roditelji su dužni dostaviti osnovnu dokumentaciju: - rodni list, - potrvdu liječnika , - presliku osobne iskaznice jednog roditelja, - te ostalu dokumentaciju sukladno  Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  ZLATOKOSA BOROVO.                                                          

 Članak 5.

Dječji vrtić upisuje djecu u  redovne programe  vrtića .

Programi su određeni prema dužini boravka u vrtiću i to ; - 9,5 satni program, -6,5 sati program, - 5,5  satni program, sukladno Mjerilima za upis djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA  BOROVO i Odluci Osnivača.


                                                                    Članak  6.
       Programi se ostvaruju u mješovitim  skupinama čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.

Djeca će se upisivati  u 4 odgojne skupine redovitog programa ;

- skupina djece uzrasta 1-3 godine,

- skupina djece uzrasta 3-4,5 godina,

- skupina djece uzrasta 4,5-5,5 godina,

- skupina djece predškolskog uzrasta u redovitom programu u okviru kojeg se provodi program predškole,

- za djecu predškolskog uzrasta koja nisu uključena u redoviti program  sukladno broju upisane djece biti će formirana posebna skupina ili će biti priključeni u redoviti program ( tri puta tjedno po 2,5 sata) .


                                                                     Članak 7.
       Prednost pri upisu djecu , ukoliko nebudu sva djeca primljena u vrtić , ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju , Mjerilima za upis djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA  BOROVO te Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO.

                                                                                      

                                                                   Članak 8.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora  i Rješenja o upisu sa dječjim vrtićem.

                                                                Članak 9.
Konačan popis upisane djece, ukoliko ne budu sva djeca upisana u Dječji vrtić,

donosi Upravno vijeće, a objavljuje se na oglasnoj ploči .                                                                   

 

                                                                Članak 10.


Informaciju o upisima biti će objavljene na:
- oglasnoj ploči vrtića,
- web stranici vrtića,

- lokalnom radiju,

- putem pisanih plakata .              

                                                                     PREDSEJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA :

                                                                                                            Milan Poznanović