UPRAVNO VIJEĆE

  Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-05/18-01/2

URBROJ: 219/04-JT-1-03-18-01

Borovo, 27.3.2018.

 

                Na temelju čl.43 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                           S A Z I V A

3. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

29.3.2018.  god. (četvrtak)  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice UV   DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Zapošljavanje jednog odgojitelja/ice na određeno vrijeme  - razmatranje zamolbi

na raspisani natječaj  - Odluka.

3.  Izvješća:   

   A) Učestvovanje u projektu Terra Vita na poziv OŠ Josp Matoš Vukovar.

  Erasmus + projekt Terra Vita ( Tolerance- Education-Responcibility-Respect-Act   Vitality-Inclusion-Talent-Ability) realizira se u OŠ Josipa Matoša u  Vukovaru tijekom ove pedagoške godine. Partneri u ovom projektu su škole i vrtići iz Grčke ,Rumunjske, Bugarske, Poljske, Španjolske, Slovenije i Hrvatske. Od 16. do 23.3.2018. prosvjetni djelatnici iz navedenih država bili su gosti u Vukovaru i tom prilikom imali svakodnevna predavanja i izlaganja sa temama koje su bile usmjerene na rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Na poziv OŠ Josipa Matoša , u kojoj se provode programi za djecu s poteškoćama u razvoju, ravnateljica vrtića ZLATOKOSA BOROVO održala je predavanje na temu

 " Inkluzija u praksi". U okviru ovog predavanja, ravnateljica Radmila Latas, prikazala je na koji način se realizira rad s djecom s poteškoćama u razvoju  u vrtiću ZLATOKOSA. Tom prilikom učesnici projekta imali su mogućnost vidjeti konkretne primjere iz prakse u realizaciji aktivnosti, izradu Individualnog plana i programa za pojedini dijete, praćenje, evidentiranje i evaluaciju napredovanja djeteta. Ovo je dobar način razmjene iskustava i stjecanje novih znanja.

 Budući da su učesnici ovog projekta iz više zemalja , održavanje ovog predavanja predstavljalo je veliku odgovornost ali i zadovoljstvo budući da je ovo prilika kojom se može na dostojan način promovirati rad vrtića . Učesnici su osim izlaganja i razmjene iskustava sa sobom u svoje škole i vrtiće ponijeli i prigodne poklone koje će ih sjećati na  vrtić ZLATOKOSA iz  BOROVA u Hrvatskoj. Projekti ovakvog tipa pružaju mogućnost za nastavkom suradnje i uspostavljanjem nekih novih i drugih kontakata čemu se iskreno nadamo. Ujedno i zahvala ravnateljici i voditeljima projekta u OŠ J.Matoš na pozivu i uspostavljenoj suradnji.

 

   B) Uprava za suradnju s dijasporom i Srbima u regionu - Ministarstvo spoljnih poslova R.Srbije raspisala je natječaj za sufinanciranje projekata koji doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu.

Projekt pod nazivom “Zmajeva riznica” je izrađen i upućen u navedenu Upravu na razmatranje. Projekt sadrži aktivnosti vezane za dječju književnost poznatog pisca . Završetak aktivnosti bi bio odlazak na - Dječje Zmajeve igre u Novom Sadu.

I ako projekt ne bude prihvaćen , prijava za sudjelovanje na Dječjim Zmajevim igrama svakako će biti izvršena. Pokušati će se iznaći sredstva za prijevoz djece u suradnji sa roditeljima i Osnivačem.

 

 

                                                                                      

4. Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

   A) Realizirano:

- Poticajni igrokaz “ Stiglo je proljeće” - za sve skupine u SDB,

- Sudjelovanje u likovnom natječaju na temu “Lađa” - organizator Školski muzej Zagreb . Poslani likovni radovi djece skupina Leptirići i Zvjezdice,

- Sudjelovanje u likovnom natječaju na temu “ Proljeće” - organizator PU Odžaci . Poslani likovni radovi u raznim tehnikama djece skupina Leptirići i Zvjezdice

 

       B) Planirano:        

- Uskršnje aktivnosti- Sudjelovanje u manifestaciji “U susret Vaskrsu” u organizaciji Udruge -Plavi Dunav Borovo

- Igrokazi - obilježavanje Uskrsa -30.3. - “ Uskršnji zec”

- 6.4. 2018. - “ Hristos Vaskrse”,

- Turistička vožnja brodom - Waterbus - Bajadera Vukovar. Djeca predškolci u okviru aktivnosti na temu “Lađa” boraviti će na brodu . Cijena po djetetu 25,00 kn ( plaćaju roditelji) . Prijevoz do Vukovara ( Čazmatrans ) plaća vrtić,

- Za svu djecu predškolskog uzrasta izraditi karakteristike za polazak u školu koje se dostavljaju pri upisu u školu zajedno sa potvrdom o pohađanju predškole. Djeca našeg vrtića pored navedenoga na upis nose i svoje Razvojne mape koje se rade za svako dijete. U njima se od upisa djeteta u vrtić unose podaci o djetetu , prate njegove razvojne faze i karakteristike, bilježe , dokumentiraju fotografijama i dječjim crtežima. Na ovaj način je vidljiv razvojni put svakog djeteta. Ove Razvojne mape mogu biti dobar pokazatelj budućim učiteljima o razvojnim mogućnostima svakog djeteta. Ovo je jedan od oblika suradnje sa OŠ Borovo.

5. Razno.

 

  Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, za eventualnu spriječenost najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.

                 

                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                         Milan Poznanović

 

  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________


  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO U SAZIVU OD 2018. GODINE

 1.  PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović.

 2. PREDSTAVNIK RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNICA ODGOJITELJA:

 -  Zorica Kovačević.


_________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________