UPRAVNO VIJEĆE

   

    Dječji vrtić  ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-05/21-01/33

URBROJ: 219/04-JT-1-03-21-01

Borovo, 27.9.2021.

                Na temelju čl. 43. Statuta  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO , Predsjednik Upravnog vijeća 

 

                                                                         S  A Z  I  V A

 

33. sjednicu Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana 

30.9.2021. god. (srijeda) u 15,30  sati u prostoru vrtića.

Za sjednicu je predložen slijedeći

                                                           D  N E V N I     R E D :

1.Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Donošenje  Godišnjeg  plana i programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO  za pedagošku 2021. - 2022. godinu ( nakon rasprave i zaključaka  na Odgojiteljskom vijeću) - Odluka.( Prilog 1)  

3. Donošenje Kurikuluma DV ZLATOKOSA za 2021. - 2022. -Odluka. ( Prilog 2)

4. Raspisivanje natječaja za rad na određeno vrijeme - 3 odgojitelja/ice - Odluka.

5. Izvještaji :

A) Radovi na dvorani nisu počeli, odobrena sredstva su puno manja od ponuda koje su znatno poskupile unazad par mjeseci, još se traži izvođač radova.

6.Informacije:

Aktivnosti sa djecom:

- realizacija aktivnosti je usklađena sa epidemiolškim mjerama i preporukama, zajedničke aktivnosti se realiziraju na dvorištu ili posebno za svaku  skupinu u sobi dnevnog boravka,

A) Realizirano:

   - 10.9.2020.Olimpijski dan, realizacija sportskih aktivnosti na dvorištu,

 B) Planirano:

- Dan starih - čestitke za bake deke, čestitka predškolaca za Udruženje umirovljenika u Borovu, video snimak dječjih poruka , pjesmica i recitacija biti će prikazan na obilježavanju 7.10.

- 7. i 8.10.2021. - 21.Dječja likovna radionica- realizacija na dvorištu , bez umjetnika i roditelja, djeca i odgojitelji stvarati će na temu “ Djela poznatih umjetnika kao inspiracija djeci,

-  izlet u ZOO vrt u Osijeku ( starije skupine),

- 14.10. 2021.- Dječja olimpijada- organizator VSNMVSŽ, ove godine održati će se u svakom vrtiću posebno,

- 15.10.2021.- obilježavanje Dana bijelog štapa-djeci prikazati snimak pjesnikinje Gordane Pavić koja će im čitati pjesmice na braillovom pismu koje je osmislila posebno za ovu priliku ,

- tijekom 10. mjeseca - Dani zahvalnosti za plodove zemlje,

- od 15. 10 . do 15.11.2021.- Mjesec knjige - aktivnosti u postojećim čitaonicama, omiljena priča, zanimanja pisac, bibliotekar, suradnja sa Prosvjetinom bibliotekom, onlajn poziv za učestvovanje u aktivnostima, izložba dječjih radova u biblioteci.

7.Razno.

 

 

 

 

 Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati,  eventualnu spriječenost  najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.                

                                                 

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: Milan Poznanović
ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO SA 32. SJEDNICE:


                                                                                               1 . ZAKLJUČAK

                                  o usvajanju zapisnika  sa 31. sjednice Upravnog vijeća.


      2. ODLUKA

                                o donošenju  Izvješća o realizaciji plana i programa rada DV ZLATOKOSA BOROVO za 2020. -2021.


                                                                               3. ODLUKA

                                o donošenju   Izmjene i dopune proračuna DV ZLATOKOSA za 2021. godinu

  

   4. ODLUKA

                              o rezultatima upis au pedagošku 2021.-2022. godinu

-donosi se odluka o formiranju još jedne odgojno-obrazovne skupine

- donosi se odluka o zapošljavanju 3 odgojitelj/ ice na određeno vrijeme

   

                                                           5.Z AK LJ U Č AK

                                                                   o usvojenoj Informaciji.                                                          
                                           


      

  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO U SAZIVU  OD 2018. GODINE

 1. PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović- predsjednik.

 2.  PREDSTAVNIK  RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNIK ODGOJITELJA:

 - Zorica Kovačević.


____________________________________________________________________________________________________________________