Kontakt info

Naziv: Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO
Sjedište: Nikole Tesle bb, 32 227 Borovo
Telefon i Fax: 032/439-542
E-mail:djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr
web:www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr

Izbornik


UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO u posljednjem mandatu su:

Predstavnica Roditelja:
- Slađana Rakić

Predstavnici Osnivača - Opštine Borovo:
- Milan Poznanović - Predsjednik
- Miloš Erić - Član
- Srđan Jeremić - Član

Predstavnica stručnih djelatnika:
- Verica Vidić

                 

 Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-05/17-01/26

URBROJ: 219/04-JT-1-03-17-1

Borovo, 23.6.2017.

 

                Na temelju čl.43 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                           S A Z I V A

26.sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

26.6.2017.  god. (ponedjeljak)  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice UV   DV  ZLATOKSA BOROVO.

2. Prijedlog  Plana upisa za pedagošku 2017/2018 godinu. -    Odluka.

3. Zamolba za odrađivanje pripravničkog staža - Milica Kovačević iz Bršadina. U okvuru programa HZZ-a “Osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” - od 1.3.2017. putne troškove za polaznike snosi poslodavac.- Odluka

 

4. Izvještaji:

           A) Izvještaj o realiziranim aktivnostima:

           - uređen prostor oko vrtića; budući da su radovi na kanalizaciji u ekonomsko dijelu dvorišta završeni i staze izbetonirane  uređen je i ostali dio prostora, podignute su staze  uz vrtić sa zemljom i kamenjem, popločan prostor za ostavljanje biciklova i izrađeni novi držači za bicklove ( iskorišteno željezo od starih tobogana - izradio domar),

           - Stručni skup u organizaciji ZVO-a , Odbora za prosvjetu- domaćin skupa DV ZLATOKOSA , održan je 19.5.2017. od 17,00 do 20,00 sati.

Prva tema : “ Centri aktivnosti kao poticajno okruženje za učenje” .

Predavači :  “ Vrtićko okruženje- teorijski osvrt” - Radmila Latas,

                     “ Centri aktivnosti u praksi”- Zorica Kovačević i Jadranka Moćić Cvijović . 

Druga tema : “Djeca s teškoćama u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju” .

Predavač : Dejana Varnica - psiholog u OŠ AG Matoš Vukovar.

Stručni skup je prijavljen u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Prisustvovalo je 30 učesnika kao i Savjetnici za srpski jezik Borislav Đekić i Jadranka Radošević te predsjednica Odbora za prosvjetu ZVO-a Milica Stojanović.

         - Stručni skup u organizaciji POU Korak po korak Zagreb, domaćin DV ZLATOKOSA, održan je 10.6.2017. od 10,00 do 14,00 sati.

Tema: “ Modeliranje poželjnog dječjeg ponašanja”- supervizijski sastanak, analiza realiziranih aktivnosti od posljednjeg stručnog skupa, razmjena iskustava.

Predavač: Renata Hubelka.

             B) Planirano:

           - generalno spremanje cjelokupnog prostora - od 15.6.2017. kada se smanjio broj djece započeto je sa generalnim spremanjem ( pranje zidova, podova, tepiha, igračaka i sl.) ,

           - prema potrebi obojiti zidove gdje se ukaže potreba , odnosno gdje se nemože oprati eventualna prljavština,

            C) Dugovanja roditelja.

            D ) Raspred korištenja godišnjih odmora za 2017.


5.Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

 A)  realizirano:    

         - odlazak u ZOO vrt - Osijek - 3.5.2017. skupine - “Bubamare”, “Leptirići”, “Zvezdice”,

           “Kornjačice”-

         - učestvovanje na Olimpijskom festivali dječjih vrtića u Vinkovcima - organizator HOO,- 4.5.2017.

           djeca predškolskog uzrasta -  40 predškolaca. Na samoj manifestaciji sudjelovalo je 19 vrtića VSŽ, svaki vrtić čini ekipa od 40 djece. Takmičili su se u disciplinama, trčanje na 50 m, štafetno trčanje, skok u dalj, bacanje loptice, nogomet, posebno dječaci i djevojčice. U pratnji djece vrtića ZLATOKOSA pored odgojitelja bilo je i 10 roditelja što je znatno olakšalo praćenje i nadzor djece. U disciplinama skok u dalj za djevojčice djeca vrtića ZLATOKOSA osvojila su prvo i drugo mjesto, trčanje 50 m djevojčice osvojeno je drugo mjesto, djevojčice u štafetnom trčanju bile su četvrte. Sva djeca dobila su majice i kačkete te medalje za učestvovanje.

      -  Mala olimpijadi u Negoslavcima- organizator VSNMVSŽ, nije održana. Iako je predsjednik navedenog vijeća bio potvdio održavanje daljnjih kontakata sa njim nije bilo. Podpredsejdnica Vesna Vujić je u telefonskom razgovoru izvjestila da vijeće nema sredtsava , projekat koji su aplicirali u Uredu za dijsporu R.Srbije nije još potvrđen te bi se eventualno navdena olimpijada možda održala na jesen.

       - jednodnevni izlet djece predškolskog uzrasta vrtića koji realiziraju program na srpskom jeziku u organizaciji ZVO-a , odbora za prosvjetu realiziran je 18.5.2017. Putovalo je 120 djece iz Vukovara, Borova, Trpinje, Bobote, Bršadina, Negoslavaca. U okviru projekta “Mališani u Beogradu” koji je financirao Ured za dijasporu R.Srbije , djeca su prisustvovala pozorišnoj predstavi “Ljepotica i zvjer” u pozorištu Pinokio .Pprimljeni su u Ministarstvu spoljnjih poslova R.Srbije gdje su imali organizirane radionice, svako dijete dobilo je i poklon. Ručak je bio u Meku, nakon ručka posjeta  ZOO vrtu . Ministarstvo je izradilo plakat te poslalo svakom vrtiću sa fotografijama i izjavama djece, sve je bilo i medijski popraćeno kao “Najmlađa, najslađa i najveća diplomatska delegacija”. Ovo je sigurno za djecu nezaboravno iskustvo.

             - 22.5.2017. povodom Dana Općine Borovo  i dana OŠ Borovo, djeca predškolci sudjelovali su na priredbi u školi. Na svečanoj sjednici  predstavnica Udruženja izdavača i knjižara Srbije gospođa Ana Opačić uručila je značajnu donaciju slikovnica i stručne literature na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

         - završna svečanost , održana je 1.6.2017. pod nazivom “ Priče iz Zlatokose”. 42 predškolska su se na ovaj način i simbolično oprostili od boravka u vrtiću.

         - 5.6. 2017. poslana je prijava ua projekt “Otpad odvoji i nagradu osvoji” - djeca skupine “Leptirići” su realizirala aktivnosti na navedenu temu te pripremila igrokaz koji je snimljen i kao takav poslan na natječaj.

         - djeca skupine “Zvezdice” sa svojim likovnim radovima “Moj portret na zastavi” sudjelovala su na likovnom natječaju “ Eto i mene na festivalu “ u organizaciji Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Poslano je 5 zastavica koje će biti izložene u gardu za vrijeme festivala.

          - Međunarodna izložba dječje umjetnosti Narita 2017. Japan - djeca skupine “Zvjezdice “ svojim likovnim radovima na temu “ Hrana” sudjeluju na ovoj izložbi.

       - 6.6. 2017. u suradnji sa Općinom Borovo i Domom zdravlja Vukovar , realizirane su aktivnosti sa djecom i stomatolozima Donma zdravlja Vukovar, na temu “Zaštita i zdrvalje zubi” . Tom prilokom stomatolozi su djeci govorili o značaju pranja zubi. Općina Borovo je osigurala za svako dijete četkicu i pastu za zube.

       - sudjelovanje djece predškolskog uzrasta na “60 Zmajevim dječjim igrama” u Novom Sadu, 9.6.2017. u 17,50 na velikoj sceni u centru grada djeca vrtića ZLATOKOSA prikazala su svoj nastup pod nazivom “Pošla rumena”. Uz narodne dječje igre i igrokaze djeca su se predstavila publici, uz pratnju tamburica  tamburaškog satava KUD-a B.Nušić iz Borova ( dječja grupa). Za ovu priliku su i dorađene stilizirane dječje nošnje.U pratnji osim odgojitelja sudjevolao je i 10 roditelja što je znatno olakšalo oblačenje djece u nošnje i boravak u velikom gradu. Prijevoz je finacirao Osnivač - Općina Borovo. Po dolasku organiziran je prijem u prostorijama organizatora igara, nakon prijema djeca su imala organiziran ručak, potom nastup. Nakon presvlačenja šetnja Zmajevom ulicom i igre u Dunavskom parku te povratk kući. Ovo je prvi puta da je DV ZLATOKOSA sudjelovao na ovoj značajnoj manifestaciji. Djeca su bogatija za još jedno nezaboravno iskustvo.

      - realizacija roditeljskih sastanak u svim skupinama.

B) planirano:

   - tijekom 7.mjeseca rad sa djecom organizirati će se u dvije mješovite skupine - dežurne skupine.

  Roditelji su putem anketa iskazali svoje potrebe za boravkom djece u vrtiću tijekom ljetnjih mjeseci, te je na osnovu istih planirana organizacija rada.

  

6.Razno.

 

 

       Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, za eventualnu spriječenost najaviti predsjedniku Upravnog vijeća.

                 

                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                         Milan Poznanović