Kontakt info

Naziv: Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO
Sjedište: Nikole Tesle bb, 32 227 Borovo
Telefon i Fax: 032/439-542
E-mail:djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr
web:www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr

Izbornik


UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO u posljednjem mandatu su:

Predstavnica Roditelja:
- Slađana Rakić

Predstavnici Osnivača - Opštine Borovo:
- Milan Poznanović - Predsjednik
- Miloš Erić - Član
- Srđan Jeremić - Član

Predstavnica stručnih djelatnika:
- Verica Vidić

                 

 Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-05/17-01/29

URBROJ: 219/04-JT-1-03-17-01

Borovo, 27.10.2017.

 

                Na temelju čl.43 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                           S A Z I V A

29. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

30.10.2017.  god. (ponedjeljak)  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice UV   DV  ZLATOKSA BOROVO.

2.Razrješenje dužnosti člana UV predstavnika roditelja, gospođa Slađana Rakić. - Odluka     

3. Imenovanje novog člana UV predstavnika roditelja izabranog na roditeljskom sastanku, gospodin Dragan Rakazović. -Odluka.

4. Zapošljavanje jednog odgojitelja na određeno vrijeme  - razmatranje zamolbi

na raspisani natječaj  - Odluka.

5. Zapošljavanje jednog kuhara na neodređeno vrijeme  - razmatranje zamolbi

na raspisani natječaj  - Odluka.

6.Izvještaji :

A) Izvještaji o realiziranim poslovima i aktivnostima :

- Realizirani poslovi:

а) - napraljen  obračun mjesečnih prihoda i rashoda , poslan Osnivaču na razmatranje radi povećanja prihoda za plaće ( obračun je u prilogu uz poziv),

    - napravljen je popis didakte za eventualne donacije.

                                                                                                                     

b)

- izvršena je zamjena pločica na ulaznim stepenicama,

 

      

7. Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

   A) Realizirano:

          - roditeljski sastanci u svim skupinama,

      - 17. dječja likovna radionica - povodom dječjeg tjedna - 3. i 4. 10. 2017. - sudjelovanje umjetnika iz bliže okoline,

      - sudjelovanje u obilježavanju Dana starih - poziv Udruge umirovljenika iz Borova - 6.10. 2017. Kulturni centar Borovo,

      - Mala olimpijada u Negoslavcima- Poziv VSNMVSŽ - 12. 10.  2017.

      - Dan bijelog štapa - 16.10. 2017. -posjeta pjesnikinje Gordane Pavić iz Dalja,

      - Predstava “Ah ta djeca” - Osječko dječje kazalište - 25.10.2017.

      - Dani kruha i zahvalnosti planeti zemlji,

 

 

 

        B) Planirano:     

     

      - Mjesec knjige - posjeta školskoj i gradskoj čitaonici,

      - Škola plivanja - zatražiti ponudu sa borovskog bazena.

 

8.Razno.

 

 

 

       Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, za eventualnu spriječenost najaviti predsjedniku Upravnog vijeća.

                 

                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                         Milan Poznanović