UPRAVNO VIJEĆE

Dječji vrtić  ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 003 -0 7 / 23 -0 1 / 1 4

URBROJ: 219 6-9 -1-03- 23 - 01 

Borovo , 27 3.20 23. _ _

 

                Na temelju čl. 4 1 .  Statut Dječjeg vrtića  ZLATOKOSA BOROVO, PREDSJEDNIK   

 

                                                                    SAZIVA

1 4 . sjednicu  Upravnog vijeća  u 6.  sazivu Dječjeg vrtića  ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana. 

29 . 3.20 23. g.  ( srijeda )  u prostorijama Dječjeg vrtića s  početkom u 15:30 sati .    

 

Za sjednicu  je predloženo sljedeće

 

                                                          DNEVNI RED:

 

1.  Usvajanje zapisnika od 1 3 . sjednice  UV DV ZLATOK O SA BOROVO. 

2. Prijem   u radni odnos jednog odgojitelja na određeno vrijeme  sukladno natječaju   

Razmatranje prijava na raspisani natječaj , izbor kandidata   - Odluka.

3. Prijedlog   Plana upisa djece   u DV ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 202 3 . /202 4 . g. - Odluka    

(Prilog 1) 

4. Izvješća :

- u tijeku su pripreme za prijavu projekta za opremanje dvorišta vrtića (postavljanje fiksnih nadstrešnica iznad pješčanika za stvaranje hlada na ukupno tri mjesta - podnosi Osnivač,                                                            

5 . Informacija:

 Aktivnosti s djecom :

A)  Realizirano:

- prvi dan proljeća,  šetnje do Dunava, formiranje centara prirode u sobama, sadnja biljaka, viseći vrtovi u dvorištu vrtića,

B)  Planirano:

- Uskrsne aktivnosti.

 

6 . Razno.

 


 

                                               

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA : Milan Poznanović

 
ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO SA 13. SJEDNICE:


                     ZAKLJUČAK

    Usvaja se zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća.  


                ODLUKA

     Potvrđivanje odluka sa 12. sjednice  Upravnog odbora ZLATOK  SA BOROVO   održane elektroničkim putem. 


                     ODLUKA

 

      Pravilnik  o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza  korisnika usluga u Dječjem vrtiću  ZLATOKOSA BOROVO.             


                   ODLUKA

       Natječaj za  rad   na određeno vrijeme, jedan odgojitelj/ica.   


                  ZAKLJUČAK     

      Usvajaju se Izvješća.


                 ZAKLJUČAK    

      Usvajaju se informacije o radu sa djecom.


_________________________________________________________________________________________________________________

                    ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA Dječjeg vrtića ZLATOKOS BOROVO U 6. MANDATU (OD 2022. GODINE) SU:

PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

1. Čavić Milijana

2. Srđana Španović

3. Milan Poznanović - predsjednik

PREDSTAVNIK RODITELJA:

4. Adriana Mirosavljević

PROSVJETNI PREDSTAVNIK:

5. Svetlana Nenić