UPRAVNO VIJEĆE

Dјečji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:003-07/23-01/19

URBROJ: 2196-9 -1-03-23-01

Borovo, 25.9.2023.

 

                Na temelju čl. 43. Statuta  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO , Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                S  A Z  I  V A

19. sjednicu Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana 

27.9.2023. god. (srijeda) u 15,30  sati u prostoru vrtića.

Za sjednicu je predložen slijedeći

                                                           D  N E V N I     R E D :

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Donošenje  Godišnjeg  plana i programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO  za pedagošku 2023. - 2024. godinu ( nakon rasprave i zaključaka  na Odgojiteljskom vijeću) - Odluka.( Prilog 1)  

3. Izvještaji o :

 A)

- nastavljeno krečenje unutrašnjeg prostora ( odrađuje domar u popodnevnim satima),

4.Informacije:

Aktivnosti sa djecom:

A) Realizirano ( od prošle sjednice):

- 10.9.2023. - HOO- sportske aktivnosti na dvorištu vrtića, druženje sa odbojkašicama, druženje sa nogometašima,

- 22.9.2023.jednodnevni izlet u Beograd- predškolci,

- 27.9.2023. - Prvi dan jeseni- zajednička aktivnost na dvorištu ( dramska grupa vrtića)

B)          Planirano:

- 3. i 4. 10.2023. - 23. Dječja likovna radionica, druženje sa umjetnicima i roditeljima,

- 6.10. 2023.-Dan starih - u suradnji sa Udrguženjem penzionera Borovo- svečani program u Kulturnom centru,

- 19.10. 2023.Odlazak na predstavu u Dječje kazalište Osijek ( starije grupe),

- 18.10.2023.- Dječja olimpijada u organizaciji VSNM VSŽ, domaćini Trpinja (predškolci),

- Dani zahvalnosti za plodove zemlje,

- Mjesec knjige-  odlazak u Prosvjetinu biblioteku - radionice za djecu.

5.Razno.

 

 

 

 Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati,  eventualnu spriječenost  najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.                

                                                 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: Milan Poznanović
ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO SA 18. SJEDNICE:


                     ZAKLJUČAK

           Usvaja se zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća .  


                ODLUKA

              O potvrđivanju odluka sa 17. sjednice održane elektronski.


                    ODLUKA

           o zapošljavanju Jelene Radulović na mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme kao nestručno zastupljene do 5 mjeseci.

 

                   ODLUKA 

          o donošenju Izvješća o ostvarenju godišnjeg  plana i programa rada DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. 2023 g


                  ZAKLJUČAK     

            o usvajanju Izvješća.


                 ZAKLJUČAK    

           o usvajanju informacija o radu s djecom.


_________________________________________________________________________________________________________________

                    ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA Dječjeg vrtića ZLATOKOS BOROVO U 6. MANDATU (OD 2022. GODINE) SU:

PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

1. Čavić Milijana

2. Srđana Španović

3. Milan Poznanović - predsjednik

PREDSTAVNIK RODITELJA:

4. Adriana Mirosavljević

PROSVJETNI PREDSTAVNIK:

5. Svetlana Nenić