UPRAVNO VIJEĆE

Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:003-07/22-01/6

URBROJ: 2196-9 -1-03-22-01

Borovo, 17.5.2022.

 

                Na temelju čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO,  PREDSJEDNIK

 

                                                                    S A Z I V A

6. sjednicu Upravnog vijeća u 6. sazivu, Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

19.5.2022.  god. (četvrtak )  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u  15,30  sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice UV   DV  ZLATOKOSA BOROVO.

2. Prijedlog  Plana upisa djece  u DV ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2022. /2023. godinu. - Odluka    ( Prilog 1) 

3. Izmjene i dopune proračuna  DV ZLATOKOSA za 2022. g. - Odluka ( Prilog 2 )

4. Plaćanje računa za kupovinu garderobnih ormara. - Odluka

 - budući  da prelaze iznos od 5.000,00 kn potrebna je Odluka Upravnog vijeća.    

5. Izvještaji:

А) Organizacija rada u ljetnоm periodu:

B) 6. mjesec uobičajena organizacija,

C) 7.mjesec dvije dežurne skupine,

D) 8. mjesec kolektivni godišnji odmor.

B) Provesti anketu za roditelje o potrebama pohađanja vrtića u dežurnim skupinama  za djecu čija su oba roditelja zaposlena ili imaju izraženu potrebu za boravkom djeteta u vrtiću u 7.mjesecu .

C)Do kraja 5. mjeseca napraviti Plan godišnjih odmora za zaposlene vrtića.

D) Opremanje dječjih garderoba zatvorenim ormarićima u kojima djeca odlažu odjeću i obuću sredstvima ZVO-a i MZO-a.

E)  Zajedničko vijeće općina za dan ZVO-a dodijeliti će DV ZLATOKOSA priznanje za poseban doprinos u razvoju predškolskog obrazovanja na području djelovanja ove institucije ( 23.5.2022.).  Na prijedlog Manjiнskog vijeća Općine Borovo.                             

6. Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

   A) Realizirano:

- 7.4. 2022. svjetski dan zdravlja - briga o zdravlju, tjedan zdravlja - aktivnosti na temu zdrava ishrana, spavanje je zdravo, igre na otvorenom, higijena i sl,

- učestvovanje na 6. Festivalu dječje ilustracije u organizaciji Centralne biblioteke SKD Prosvjeta,- dječje ilustracije nekog od djela Dušana Radovića,

- uskršnje aktivnosti, poticajni igrokaz, sudjelovanje u manifestaciji “U susret Vaskrsu” u suradnji sa Udruženjem Plavi Dunav iz Borova i SPC,

- dan planete Zemlje- 22.4. - aktivnosti u kojima djeca uočavaju značaj očuvanja planete, ekologije, recikliranju i sl.

- dani medijske kulture- posjeta Radio Borovu, djeca su osmislila oglas za upis u vrtić.

B)Planirano:

- 16.-20.5. 2022. aktivnosti na temu “Borovo mjesto u kome živim” - posjeta Općini i Školi, čestitka Borovu za rođendan,

- 25.5.2022.- Međunarodni dna sporta- takmičarske igre na dvorištu,

- 14.6.2022. - Završna svečanost predškolaca na dvorištu vrtića “ Košnica prijateljstva”,

- 21.6.2022. - Prvi dan  ljeta- poticajni igrokaz - dramska grupa vrtića.

7.Razno.

  Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, a eventualnu spriječenost pravovremeno najaviti.

                                                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Milan Poznanović

                    


 ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA  DV ZLATOKOSA BOROVO SA 5. SJEDNICE:


                     ZAKLJUČAK

 1.  Usvaja se Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća . 


                ODLUKA

1. o zapošljavanju dvije odgojiteljice na određeno vrijeme od.1.4.-30.6.2022. i to Mirjana Bajić i Milica Kovačević kao nestručno zastupljene osobe.

                   

               ZAKLJUČAK

1. Izvješća su usvojena.


                 ZAKLJUČAK

1. Usvojenе informacijе.     

                  


 

                     


_______________________________________________________________________________________________________________

                    ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA  Dječjeg vrtića ZLATOKOS BOROVO U 6. MANDATU (OD 2022. GODINE) SU:

PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

1. Milijana Čavić

2. Srđana Španović

3. Milan Poznanović- predsjednik

PREDSTAVNIK RODITELJA:

4. Adriana Mirosavljević

PREDSTAVNIK  ODGOJITELJA:

5. Svetlana Nenić