UPRAVNO VIJEĆE


 ______________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA : 601-05 / 21 -01 / 31

URBROJ : 219/04-JT-1-03- 21 -01

Borovo , 18 . 5 .20 21 .

Sukladno čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO , predsjednik Upravnog vijeća

S AZIVA

31 . sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

19 . 5 .20 21 . god . (Srijeda) u 15.30 u prostoru vrtića .

Za sjednicu je predloženo sljedeći

DNEVNI RED  :

1. Usvajanje zapisnika od 30 . sjednice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Zapošljavanje dvoje odgajatelja na neodređeno vrijeme (od 1.7.2021) - razmatranje zahtjeva

na raspisani natječaj, odabir kandidata - Odluka.  

3. Donošenje Pravilnika o upisu - Odluka. (Dodatak 1)

4 . Izvješća :

A) Organizacija rada u :

  • 6. mjesec uobičajena organizacija,

  • 7. mjesec dežurne grupe,

  • 8. mjesec kolektivni godišnji odmor.

B) Provesti anketu za roditelje o potrebama pohađanja vrtića u dežurnim skupinama. Zbog epidemioloških mjera i organizacijskih mogućnosti, prijave za pohađanje vrtića u dežurnim skupinama moguće su za djecu čija su oba roditelja zaposlena.

C) Prijavljen  projekat Uniko banke (Lag-Srijem) za opremanje dvorišta igračkama i rekvizitima (47.000,00 kn).

D) Prošao projekt na koji se Utemeljitelj prijavio - za sanaciju sportske dvorane (tako bi dvorana bila podijeljena i mogla bi se koristiti za dnevne potrebe djece u obavljanju tjelesnih aktivnosti).

E) Komarnici su postavljeni na prozore.

5 . Informacije :

Aktivnosti  s djecom :

- Dječje vrtićke aktivnosti usklađene su s epidemiološkim preporukama, prilagođeni su radni materijali, osmišljeni su novi načini provođenja aktivnosti.

A) Postignuto :

- Uskrsne aktivnosti - bojanje jaja i izložba ukrašenih jaja u suradnji s Udrugom Plavi Dunav iz Borova, čestitke, 30. travnja 2021. predstava (dramska skupina u vrtiću).

B ) Planirano :

- Dan općine - (starije skupine) šetnje Borovom, upoznavanje sa  institucijama, starim kućama u Borovu (posjeti se neće realizirati zbog epidemioloških mjera) - čestitke Borovu za rođendan, uputiti Općini,

- 25.5.20201. Međunarodni dan sporta - sportske aktivnosti u dvorištu,

-31.5.2021. -Završna svečanost predškolaca (samo za predškolce i njihove roditelje) održat će se u dvorištu vrtića zbog epidemioloških mjera. Datum će se prilagoditi vremenu.


6. Razno .Članovi Upravnog vijeća dužni su se odazvati pozivu i predsjedniku najaviti eventualnu spriječenost.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  : Milan Poznanović
ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO OD 30. SJEDNICE:


                                                                                               1 . ZAKLJUČAK

                                  o usvajanju zapisnika i od 29  . sjednice Upravnog vijeća.


      2. ODLUKA

                                o usvajanju Plana upisa djece u vrtić za pedagoške 2021.-2022. godine.


                                                                               3. ODLUKA

                                o   raspisivanju natječaja za rad na neodređeno vrijeme za 2 odgojitelja. 

  

 4. ZAKLJUČAK

                                                                  o usvojenim Izvješćima

   

                                                           5.Z AK LJ U Č AK

                                                                   o usvojenim Informacijama.                                                          
                                           


      

  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA  DV ZLATOKOSa BOROVO SAZIVANI OD 2018.

 1. PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović- predsjednik.

 2. PREDSTAVNIK  RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNIK ODGOJITELJA:

 - Zorica Kovačević.


_______________________________________________________________________________________________________________

 Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

CLASS: 601-05 / 1 8 -0 1 / 1

BROJ: 2196 / 04-JT-1-03-1 8 -08

 

U Borovu, 31 . 1 0. 201 8 .

 

 

                                Sukladno članku 44. Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, 

Upravno vijeće na 1 . redovnoj sjednici održanoj 31 . 10. 201 8 .  godine,  donosi