UPRAVNO VIJEĆE

   

    Dječji vrtić  ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-05/21-01/34

URBROJ: 219/04-JT-1-03-21-01

Borovo, 26.10.2021.

                Na temelju čl. 43. Statuta  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO , Predsjednik Upravnog vijeća 

 

                                                                         S  A Z  I  V A

 

34. sjednicu Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana 

29.10.2021. god. (petak) u 11,30  sati u prostoru vrtića.

Za sjednicu je predložen slijedeći

                                                           D  N E V N I     R E D :

1.Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Zapošljavanje jednog odgojitelja/ice-pripravnika/ice i  dva odgojitelja/ice na određeno vrijeme sukladno raspisanom natječaju, razmatranje zamolbi na raspisani natječaj, odabir kandidata  - Odluka.

3. Izvještaji :

A) Radovi na dvorani su počeli u skladu sa promijenjenim uvjetima.

4.Informacije:

Aktivnosti sa djecom:

- realizacija aktivnosti je usklađena sa epidemiološkim mjerama i preporukama, zajedničke aktivnosti se realiziraju na dvorištu ili posebno za svaku  skupinu u sobi dnevnog boravka,

A) Realizirano:

- Dan starih - čestitke za bake deke, čestitka predškolaca za Udruženje umirovljenika u Borovu, video snimak dječjih poruka , pjesmica i recitacija prikazano na obilježavanju 7.10.

- 7. i 8.10.2021. - 21.Dječja likovna radionica- realizacija na dvorištu , bez umjetnika i roditelja, djeca i odgojitelji stvarali  na temu “ Djela poznatih umjetnika kao inspiracija djeci,

-  izlet u ZOO vrt u Osijeku ( starije skupine),

- 19.10. 2021.- Dječja olimpijada- organizator VSNMVSŽ, ove godine održati će se u svakom vrtiću posebno,

- 15.10.2021.- obilježavanje Dana bijelog štapa-djeci prikazani snimak pjesnikinje Gordane Pavić koja  imje  čitala pjesmice na braillovom pismu koje je osmislila posebno za ovu priliku ,

- tijekom 10. mjeseca - Dani zahvalnosti za plodove zemlje,

 B) Planirano:

- od 15. 10 . do 15.11.2021.- Mjesec knjige - aktivnosti u postojećim čitaonicama, omiljena priča, zanimanja pisac, bibliotekar, suradnja sa Prosvjetnom bibliotekom, onlajn poziv za učestvovanje u aktivnostima, izložba dječjih radova u biblioteci- strip po poznatoj bajci.

- Opći dan djeteta ( 20.11) dječja prava i obveze, djeca i narodi svijeta – tolerancija bez predrasuda,

- Dan sporta u Hrvatskoj( 26.11) sportske aktivnosti, vježbanjem do zdravlja, glazbom i plesom do zdravlja,

-započeti sa  novogodišnjim i božićnim  uređenjem,

- 6.12. 2021. poticajni igrokaz - “Sv. Nikola” - za svaku skupinu posebno u sobi dnevnog boravka,

- 19.12. 2021.- Sv.Nikola - tradicijsko obilježavanje slave,

- Prvi dan zime ( 21.12) – poticajni igrokaz, životinje i biljke zimi, kućice za ptice, sportske igre u snijegu, zima i zdravlje, istraživačke aktivnosti, toplo-hladno, led-voda,

- 25.12.2021. - božićne aktivnosti,

- 31.12.2021. - novogodišnja svečanost, interna svečanost samo za djecu, za svaku grupu posebno pripremiti program u sobama dnevnog boravka, dolazak Djeda Mraza, podjela paketića,

5.Razno.

 

 

 Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati,  eventualnu spriječenost  najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.                

                                                 

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: Milan Poznanović
ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO SA 32. SJEDNICE:


                                                                                               1 . ZAKLJUČAK

                                  o usvajanju zapisnika  sa 32. sjednice Upravnog vijeća.


      2. ODLUKA

                                o donošenju  Godišnjeg  plana i programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO 

                                                                              za pedagošku 2021. - 2022godinu

                                                                               3. ODLUKA

                                o donošenju   Kurikuluma DV ZLATOKOSA za 2021. - 2022.

  

   4. ODLUKA

                              o raspisivanju natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme:

                                    - jednog odgojitelja-pripravnika

                                   - dva odgojitelja

   

                                                           5.Z AK LJ U Č AK

                                                            o usvojenim Izvješćima


                                                             6 . ZAKLJUČAK

                                                                   o usvojenoj Informaciji.


                                                                      7. ZAKLJUČAK

                                                                    o točki razno:

                     - Predsjednik Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA ovlašćuje člana Srđana Jeremić da ga zamjenjuje

                          zbog spriječenosti da prisustvuje sjednicama.                                                          
                                           


      

  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO U SAZIVU  OD 2018. GODINE

 1. PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović- predsjednik.

 2.  PREDSTAVNIK  RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNIK ODGOJITELJA:

 - Zorica Kovačević.


____________________________________________________________________________________________________________________