We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

UPISI

   
 UPIS DJECE U DV ZLATOKOSA BOROVO U PEDAGOŠKU 2023.-2024. GODINU


UPIS SE PROVODI ZA DJECU UZRASTA OD 1- 6 GODINE.


UPIS JE MOGUĆE REALIZIRATI NA SLJEDEĆI NAČIN:

I) E-UPIS:

od 15.-23.6.2023. - predaja zahtjeva preko portala e-građani ili neke druge

vjerodajnica niske razine sigurnosti.

Ukoliko roditelji ne posjeduju ništa od spomenutog e-upis je

moguće realizirati u vrtiću uz pomoć administratora.

Na portalu e-građani odabere se opcija "Upis u dječji vrtić" zatim se prati aplikacija i

unose traženi podaci.II) od 1.6.2023. predaja zahtjeva u vrtiću, dokumentacija se može preuzeti u vrtiću ili na web stranici vrtića te dostaviti u vrtić  od 7,00 do 15,00 svakog radnog dana na adresi, Nikole Tesle bb Borovo.DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON:

 • 032/439-542

 • 095/ 4071371

 

 

E- upisi u dječje vrtiće

Upute za korištenje sustava


Preduvjeti korištenja

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

Pristup internetu

Korisnik posjeduje važeću vjerodajnicu odgovarajuće sigurnosne razine. Za ispunjavanje zahtjeva za upis je dovoljna vjerodajnica niske razine sigurnosti .


Prijava u sustav

Za korištenje sustava potrebna je uspješna prijava. Nakon odabira usluge na portal e-Građani (dostupnog na adresi https://gov.hr) prikazuje se početni ekran za prijavu korisnika u web aplikaciju Upisi u dječje vrtiće putem NIAS sustava.

Za korištenje e-usluge korisnik treba dati privolu portalu e-Građani na obradu osobnih podataka sukladno prihvaćenim Općim uvjetima korištenja.


Nakon uspješne prijave u uslugu, prikazuje se ekran za odabir modula. Za pristup upisnom dijelu upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja odabire se pristup modulu upisa u dječje vrtiće.

Nakon odabira modula prikazuje se početna stranica.

Početna stranica se sastoji od sljedećih dijelova:

 1. Početni ekran sadrži sljedeće kartice:

  a. Radna ploha

  b. Ustanove i programi

  c. Postavke prikaza

  d. Crvena navigacijska traka koja predstavlja zajednički element portala e-Građani putem kojeg se pristupa filteru usluga, svom korisničkom profilu, korisničkom pretincu te elementima pristupačnosti

 2. Informacija o aktualnoj pedagoškoj godini

 3. Informacija o malodobnom/oj djetetu/djeci koje/u korisnik zakonski zastupa, a ispunjava/ju uvjete za upis

 4. Prikaz svih kreiranih zahtjeva u tabličnom obliku (ako su zabilježeni)

 5. Opcija Kreiraj novi zahtjev koji nudi mogućnost kreiranja zahtjeva za upis u ustanovu/vrtić a. Uz svaki zapis o djetetu se nalazi opcija za kreiranje zahtjeva za upis

 6. Podnožje – sadrži logotip te poveznice na uvjete korištenja i kontakte korisničke podrške


Kako bi kreirao zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić, roditelj/skrbnik mora odabrati opciju kreiranja novog zahtjeva.Unos podataka u zahtjevu za upis je podijeljen u sljedećih šest koraka:

Pregled i potvrda podataka roditelja

Pregled i potvrda podataka djeteta

Odabir ustanove i programa

Odabir kriterija

Inicijalni razgovor

Potvrda zahtjeva


Nakon popunjavanja podataka u svakom koraku, korisnik mora potvrditi unos podataka odabirom opcije Potvrdi podatke i nastavi na dnu forme zahtjeva kako bi mogao prijeći na sljedeći korak.


U bilo kojem trenutku moguće je odustati od kreiranja zahtjeva odabirom opcije Odustani, a zahtjev je moguće spremiti nakon trećeg koraka kako bi ga nastavio popunjavati kasnije odabirom opcije Spremi i zatvori.


REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

BOROVO

 

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

Tel. i Fax: 032/439-542

e-mail.djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr

KLASA:003-07/23-01/15

URBROJ:2196 -9 -1- 03-23-03

Borovo, 26.5.2023.

                                            

Na temelju čanka  20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju 

obrazovanju (NN10/97 i 107/07i 94/13 ),članka  44.  stavak 2. Statuta i članka 3. Pravilnika

o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  ZLATOKOSA BOROVO, Upravno vijeće dana 26.5.2023. donosi

 

PLAN
 UPISA DJECE U DV ZLATOKOSA BOROVO

ZA  PEDAGOŠKU 2023. / 2024. GODINU                                                                    Članak 1.
        Ovim planom utvrđuje se način i organizacija upisa za  pedagošku 2023./2024. godinu.

                                                                    

                                                                    Članak 2.

U pedagošku 2023./2024. godinu u  Dječji  vrtić ZLATOKOSA BOROVO (dalje u tekstu: Dječji vrtić) biti će  upisana djece sukladno  Odluci Osnivača i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10).

 

                                                                   Članak 3.

Upisi u  pedagošku  2023./2024. godinu ostvarivati će se;

- elektronski upisi od 15.do 23.6 2023. predaja zahtjeva putem aplikacije e-građanin osobno ili u vrtiću uz pomoć povjerenika,

-  od 1. do 30.6.2023. predaja zahtjeva u vrtiću, dokumentacija se može preuzeti u vrtiću ili na web stranici vrtića.

Upisi mogu trajati i tijekom godine sukladno  slobodnim kapacitetima vrtića.

Zahtjevi u vrtiću  se zaprimaju od 7,00 do 15,00 svakog radnog dana.

 

 


                                                                     Članak 4.

Dječji vrtić prije upisa  daje  obavijest - javnu objavu upisa djece.  

Javna objava upisa  - obavijest, objavljuje se  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, na lokalnoj radio stanici te putem pisanih plakata.

Elektronski zahtjev za upis povlači traženu dokumentaciju kroz aplikaciju osim potvrde liječnika što se donosi u vrtić.

           Uz  obrazac zahtjeva za upis koji roditelji preuzimaju u vrtiću ili na web stranici vrtića potrebno je  dostaviti: - rodni list, - potvrdu liječnika , - presliku osobne iskaznice jednog roditelja, - te ostalu dokumentaciju sukladno  Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  ZLATOKOSA BOROVO.                                                          

 Članak 5.

Dječji vrtić upisuje djecu u  redovne programe  vrtića .

Programi su određeni prema dužini boravka u vrtiću i to ; - do 9,5 sati , - do 6,5 sati,

- do 5,5  sati, sukladno Mjerilima za upis djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA  BOROVO i Odluci Osnivača.


                                                                    Članak  6.
       Programi se ostvaruju u skupinama čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.

Djeca će se upisivati  u 5 odgojnih skupina redovitog programa ;

- skupina djece uzrasta 1-3 godine,

- skupina djece uzrasta 3-4 godina,

- skupina djece uzrasta 4-5 godina,

- skupina djece uzrasta 5-6 godina,

- skupina djece predškolskog uzrasta u redovitom programu u okviru kojeg se provodi program predškole,

- za djecu predškolskog uzrasta koja nisu uključena u redoviti program  sukladno broju upisane djece biti će formirana posebna skupina ili će biti priključeni u redoviti program ( tri puta tjedno po 2,5 sata) .


                                                                     Članak 7.
       Prednost pri upisu djece , ukoliko ne budu sva djeca primljena u vrtić, ostvaruje se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Mjerilima za upis djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA  BOROVO te Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO.

                                                                                      

                                                                   Članak 8.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora  o upisu sa dječjim vrtićem.

                                                              Članak 9.
Konačan popis upisane djece, ukoliko ne budu sva djeca upisana u Dječji vrtić,

donosi Upravno vijeće, a objavljuje se na oglasnoj ploči.                                                                   

 

                                                                    Članak 10.

Za ovaj Plan upisa ostvarena je suglasnost Osnivača Općine Borovo.

 

                                                                     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA :

                                                                                                         Milan Poznanović