Kontakt info

Naziv: Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO
Sjedište: Nikole Tesle bb, 32 227 Borovo
Telefon i Fax: 032/439-542
E-mail:djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr
web:www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr

Izbornik


D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Opština Borovo. 1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.

Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- Poludnevni   – 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn, 

- 6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
- Cjelodnevni   – 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-5 godina,
- SKUPINA - DJECU UZRASTA: 5 godina,

- SKUPINA- DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA U REDOVNOM PROGRAMU,

- SKUPINA - DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA kraći program 250 sati godišnje.
U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, 2 na određeno vrijeme i dvije pripravnice iz programa HZZ-a.


Novosti

POZIV NA UPIS

12.7.2017. 7:56:30

Upis djece u novu 2017- 2018 pedagošku godinu u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO, provoditi će se u toku 7. mjeseca  2017 g. i od 28.8.2017.    Djeca se upisuju u redovite programe koji se razlikuju po dužini boravka djece u vrtiću  9,5 satni , 6,5 satni, 5,5 satni.   Djeca se upisuju: A)   4 skupine u okviru redovitog programa:   - 1-3 g.    - 3-5 g.    - 5 g.   - predškolski uzrast - u ...


BOROVSKI PREDŠKOLCI UČESTVOVALI NA ZMAJEVIM DEČJIM IGRAMA U NOVOM SADU

12.6.2017. 10:47:05

  NA 60-im  "ZMAJEVIM DEČJIM IGRAMA" U NOVOM SADU UČESTVOVALI SU I PREDŠKOLCI DV ZLATOKOSA BOROVO. PREDSTAVILI SU SE SA DJEČJIM  NARODNIM IGRAMA "POŠLA RUMENA" UZ PRATNJU  TAMBURAŠKE SEKCIJE- dječja grupa, KUD-a  B.NUŠIĆ IZ BOROVA.U NOVOM SADU JE BORAVILO 30 MALIŠANA U PRATNJI SVOJIH ODGOJITELJA I NEKOLIKO MAMA KOJE SU IŠLE DA POMOGNU U OBLAČENJU NOŠNJI. STILIZIRANE DJEČJE NOŠNJE IZRAĐENE SU UZ POMOĆ RODITELJA, BAKI I TETA DANE KOJE SU ŠIVALE I VEZLE....


Pogledaj sve