D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Opština Borovo. 1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.


Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.


Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn, 

- 6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
- 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-4 godina,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA:4- 5 godina,

- MJEŠOVITA SKUPINA- DJECA UZRASTA 5-7 godina- u okviru koje se realizira predškola u redovitom programu.


U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme .Novosti

UTRKA MIRA

24.6.2022. 10:44:41

24.06.2022.g. kroz Borovo je prošla Utrka mira je najveća mirovna štafetna utrka na svijetu, koja se održava svake godine i ima za cilj promicanje međunarodnog prijateljstva i razumijevanja. Trkači, putujući kroz više od 150 zemalja svijeta, nose upaljenu baklju čiji plamen simbolizira ljudsku težnju za životom u harmoniji te ju predaju iz ruke u ruku stanovnicima tisuća mjesnih zajednica kroz koje prolaze. Mnoge poznate ličnosti dale su podršku Utrci: Carl Lewis, ...


KOŠNICA PRIJATELJSTVA

15.6.2022. 12:54:29

 "Košnica prijateljstva" naziv je završne svečanosti djece predškolaca održane 14.6.2022. na dvorištu vrtića ZLATOKOSA. Trideset dva predškolca  sa svojim odgojiteljima prikazali su zanimljiv i veseo program uz pjesmu i ples. Njihova vjerna publika, roditelji, bake i deke nagradili su ih gromoglasnim pljeskom. Bilo je tu i suza što je razumljivo, pojedina djeca u vrtiću su provela i više od 5. godina. Na samom kraju dobili su diplomice i maturske kapice i ...


ZAVRŠNA SVEČANOST PREDŠKOLACA

14.6.2022. 10:46:11

   14.6.2022. u 19,00 sati na dvorištu DV ZLATOKOSA BOROVO, održati će se završna svečanost predškolaca pod nazivom "Košnica prijateljstva". U ovoj pedagoškoj godini 32 djece je pohađalo predškolu i od jeseni polaze u prvi razred osnovne škole. Skupina pod nazivom "Pčelice" ima 24 djece predškolskog uzrasta i skupina "Balončići" 8 djece budućih prvaka.Na završnoj svečanosti prikazati će dio onoga što su radili i kako su provodili vrijeme u vrtiću sa svojim prij...


UPUS DJECE U DV ZLATOKOSA BOROVO U PEDAGOŠKU 2022.-2023.GODINU

13.6.2022. 11:52:50

  UPIS DJECE U DV ZLATOKOSA BOROVO U PEDAGOŠKU 2022.-2023. G.UPIS SE VRŠI  ZA DJECU OD 1-6 G. PRIJAVA SE MOŽE OSTVARITI NA SLJEDEĆI NAČIN: I) E-UPIS: od 16.-24.6.2022. - podnošenje zahtjeva putem portala e-građani ili neke druge vjerodajnice niske sigurnosti. Ukoliko roditelji nemaju ništa od  navedenog  e-prijavu mogu  realizirati u vrtiću uz pomoć administratora. Na ...