Kontakt info

Naziv: Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO
Sjedište: Nikole Tesle bb, 32 227 Borovo
Telefon i Fax: 032/439-542
E-mail:djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr
web:www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr

Izbornik


D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Opština Borovo. 1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.

Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- Poludnevni   – 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn, 

- 6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
- Cjelodnevni   – 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-5 godina,
- SKUPINA - DJECU UZRASTA: 5 godina,

- SKUPINA- DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA U REDOVNOM PROGRAMU,

- SKUPINA - DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA kraći program 250 sati godišnje.
U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, 2 na određeno vrijeme i dvije pripravnice iz programa HZZ-a.


Novosti

DONACIJA- SLIKOVNICE I STRUČNA LITERATURA

24.5.2017. 11:50:04

Povodom dana Općine Borovo 22.5.2017. na svečanoj sjednici, predstavnica Udruženja izdavača i knjižara Srbije, gospođa Ana Opačić , uručila je značajnu donaciju slikovnica i stručne literature za DV ZLATOKOSA BOROVO , kao i školskih izdanja za OŠ BOROVO.Izuzetno nas veseli što smo izdanja birali sami u skladu sa našim potrebama i temama koje se realiziraju u vrtiću. Gotovo svi naslovi koje smo naveli su i donirani ukupno 102 . Posebno nas veseli što su sva izdanja na srpskom ...


STRUČNI SKUP

23.5.2017. 13:44:56

STRUČNI SKUP  ORGANIZATOR - ODBOR ZA OBRAZOVANJE ZVO VUKOVAR - AZOO PODRUČJE - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE  SAVJETNIK ZA SRPSKI JEZIK - BORISLAV ĐEKIĆ DOMAĆIN - DJEČJI VRTIĆ  ZLATOKOSA BOROVO - 19.5.2017.  17,00   PROGRAM SKUPA 17,00 - Obraćanje Predsjednice Odbora za obrazovanje ZVO-a M.Stojanović 1. predavanje - “Centri aktivnosti kao poticajno okruženje za učenje” Predavači: - Vrtićko okruženje - teorijski osv...


Pogledaj sve