Kontakt info

Naziv: Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO
Sjedište: Nikole Tesle bb, 32 227 Borovo
Telefon i Fax: 032/439-542
E-mail:djecji.vrtic.zlatokosa@vu.t-com.hr
web:www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr

Izbornik


D.V. Zlatokosa

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine. Osnivač vrtića je Opština Borovo. 1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cijele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je namještaj osigurala USAID.Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.

Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
- Poludnevni   – 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn, 

- 6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
- Cjelodnevni   – 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 1-3 godine,
- MJEŠOVITA SKUPINA - DJECU UZRASTA 3-5 godina,
- SKUPINA - DJECU UZRASTA: 5 godina,

- SKUPINA- DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA U REDOVNOM PROGRAMU,

- SKUPINA - DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA kraći program 250 sati godišnje.
U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme i pripravnici u okviru programa HZZ-a.


Novosti

STIGLA JESEN I VRTIĆ ZLATOKOSA

19.10.2017. 13:12:11

Promene u prirodi i najbližoj okolini deca vrtića ZLATOKOSA uočavaju svakodnevno i razmenjuju iskustva i znanja sa svojim vršnjacima i vaspitačima. Kako bi sa što više poticaja i aktivnosti imali priliku uživati u svemu što ih okružuje vaspitači  dramske grupe osmislili su igrokaz -Strašilo u jesen - koji su prikazali na dvorištu vrtića za sve mališane. Deca su uz jesenske pesme i igre , nakon igrokaza, nastavili sa uživanjem u sunčanom jesenskom danu.BOROVSKI PREDŠKOLCI NA DEČJOJ OLIMPIJADI

12.10.2017. 15:21:08

 Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova R.Srbije - Uprava za dijasporu- drugu godinu za redom na ovaj način organiziraju Dečju olimpijadu. Sveukupno ovo je 6 olimpijada u organizaciji navedenog veća. Ove godine domaćini su Negoslavci  odnosno OŠ Negoslavci sa njihovom predškolskom grupom. Borovski predškolci vrtića ZLATOKOSA učestvovali su u svim disciplinama , ukupno 35 mališana su se takmičila. ...


Pogledaj sve